Barn close-up

Vi får löpande i oss en mångfasetterad cocktail av giftiga kemikalier genom saker vi äter och dricker, via luften vi andas in och via huden.

Det är aldrig för sent att som vuxen vidta åtgärder för att begränsa exponeringen för ohälsosamma och skadliga kemikalier. Men det finns många skäl till att vi behöver fokusera extra mycket på att reducera barnens exponering.

Här är 10 skäl till varför barn är extra utsatta för giftiga kemikalier

  1. Under graviditeten går nästan alla olika typer av kemikalier som den gravida kvinnan får i sig över till fostret. Därför har man i olika studier kunnat hitta flera hundra toxiner i nyfödda bebisars blod.
  2. Speciellt vid tidig ålder stoppar barn gärna saker i munnen, och dessa saker kan läcka skadliga ämnen
  3. De vistas mycket på och nära golvet, vilket gör att de utsätts mer för damm än oss vuxna – många gifter sätter sig i dammet
  4. De suger ofta på händerna och kan därigenom få i sig giftigt damm respektive diverse kemikalier som kan ha fastnat på händerna
  5. Barn har mer hud per kilo proppsvikt jämfört med vuxna
  6. Barn har tunnare och mer ömtålig hud än vuxna – därigenom tar sig främmande ämnen lättare in i kroppen via huden
  7. Barn dricker cirka 7 gånger mer per kilo kroppsvikt jämfört med vuxna
  8. Barn äter cirka 2-3 gånger mer per kilo kroppsvikt jämfört med vuxna
  9. Barn andas in avsevärt mer luft per kilo kroppsvikt jämfört med vuxna
  10. De är betydligt känsligare för främmande, hormonstörande ämnen än vuxna eftersom deras hormonsystem är under ständig utveckling från fostertiden upp till 20-årsåldern. Barn anses enligt amerikanska Environmental Working Group vara alltifrån 10 gånger upp till 65 gånger mer sårbara än vuxna för cancerogena/cancerframkallande ämnen

Dessa 10 anledningar innebär att vi måste göra allt vi kan för att skydda barnen. De utsätts för högre halter av giftiga kemikalier än vuxna och med anledning av hormonsystemets utveckling så är dessa individer långt mer sårbara än vuxna.

Därför är det så viktigt att vi genomför olika åtgärder för att begränsa barnens exponering för skadliga kemikalier i hemmet, på förskolan, på lekplatser och andra miljöer där barn ofta vistas.

Giftminimering är en självklar del av det moderna föräldraskapet. Och det är en fundamental del av förskolans uppdrag att säkerställa en giftminimerad miljö.

Image: Amira A