Titta på videoklippet ovan från den amerikanska organisationen Healthy Child Healthy World, vars mission är att hjälpa föräldrar till att skydda sina barn från skadliga kemikalier.

Jag har tidigare varit inne på hur nyvunnen kunskap om giftiga kemikalier kan skapa oro och stress. Och man kan bli paralyserad av att det finns så många vägval att göra, i både det stora och det lilla. Man vill ju helst inte drunkna i långa Googlingssessioner istället för att få nödvändig vila efter att ha nattat barnen.

Jag tror innerligt på att det generellt sett bästa sättet att gå tillväga på är att bryta ner den stora kolossen som jag kan kalla ‘giftminimering’ till en mängd olika små förändringar som man kan göra i sin vardag. Genom att fokusera på ett eller några få beslut i taget så kommer du sedan inse att du efter en tid har genomfört mycket betydande förändringar som verkar för att skapa en mer hälsosam hemmiljö och tillvaro för dig och din familj.

Varje individ och familj får söka efter ett passande upplägg för att gradvis agera mer medvetet. Jag kan ge ett exempel på en möjlig väg framåt. Om du skulle göra 3 stycken förändringar vad gäller saker du använder eller ditt/ert levnadsmönster/beteende, så skulle du efter ett års tid ha genomfört 156 förändringar (3 förändringar x 52 veckor). På bara ett år har du då sannolikt gjort stora kliv framåt.

Med det exemplet vill jag illustrera att det går att uppnå mycket om man konsekvent över tid fokuserar på några saker i taget. Vetenskapliga studier har påvisat att vi tenderar att bli avsevärt mer produktiva om vi fokuserar på färre saker åt gången.

Och om du dessutom regelbundet – men portionsvis – väljer att berätta nya saker kring ett medvetet och hälsosamt föräldraskap för din vänskapskrets så kan du också bidra till att involvera fler och fler i vår gemensamma rörelse för att barnen ska få en mer hälsosam uppväxt.

Förutom att varje enskilt barn är ovärderligt så är en huvudsaklig anledning till att vi vill att fler och fler agerar för att begränsa exponeringen för giftiga kemikalier är att vi tillsammans utgör en stor kraft som kan skynda på förändringen i vad företag erbjuder, vad myndigheter reglerar och hur samhället i stort ser ut.

Kommentera gärna nedan och berätta hur du går tillväga för att göra förändringar i livet utan att det ska kännas som en börda. Tror du på exemplet med 3 förändringar i veckan?