Archive / March 2016

2016/03/17

Material från Göteborgs Stad om vägen till en giftfri förskola

giftfri förskola Göteborgs Stad

Det är jättekul att se hur man på många håll i landet jobbar alltmer proaktivt med att dels sprida information, dels agera för att ställa om till en mer hälsosam förskolemiljö.

I höstas var jag som del av initiativet GreenhackGBG inbjuden att föreläsa hos miljöförvaltningen vid Göteborgs Stad. Jag blev imponerad av engagemanget som jag mötte.

Läs vidare

Read More