gamla mobiltelefoner

Det verkar vara utbrett både i hemmen och på förskolorna att små barn får leka med sådant som inte är avsett för att vara leksaker. Det går såklart inte att undvika att alla möjliga saker blir till leksaker för barn med sin fantastiska kreativitet, men det finns icke-leksaker som de definitivt inte ska leka med.

Leksaker är hårdare reglerat via ett Leksaksdirektiv – om än fortfarande bristfälligt – än andra typer av produkter vad gäller innehåll av skadliga kemikalier. Därför blir det problematiskt när leksaker blir allt bättre på att avlägsna diverse gifter som sedan barnet istället får i sig genom att leka med icke-leksaker.

Enligt den förskoleinventering som Naturskyddsföreningen har genomfört så får barn på hela 61% av de undersökta förskolorna använda gammal elektronik som leksaker. Gamla mobiltelefoner, kameror, datorer, tangentbord, läsplattor, datormöss, mikrovågsugn, plattång, fjärrkontroll, kassaapparat etc. Alltså leksaker som absolut inte är avsedda för att vara leksaker. Med dessa utsätts barn för giftiga kemikalier såsom bromerade flamskyddsmedel (gammal elektronik innehåller dessutom ofta extra farliga sorter av flamskyddsmedel), bly, ftalater etc.

Jag föreslår att barn såväl i hemmet som på förskolan ska sluta att leka med följande 6 leksaker som inte är leksaker.

1. Mobiltelefoner, datorer och annan elektronik
Det finns fortfarande en problematik med gifter i moderna produkter, men betydligt mer giftigare ämnen finns i äldre elektronik – och en tumregel kan vara att ju äldre desto större risk för giftiga flamskyddsmedel, tungmetaller etc.

2. Köksredskap (slevar, bunkar etc) i plast
Det finns fortfarande en problematik med moderna köksgeråd i plast – rekommendationen är att istället välja andra material såsom metall, trä, glas – men än värre är det med äldre sådana produkter. Släng allt gammalt i plast direkt och byt ut det mer moderna i plast till redskap i andra material.

3. Förkläden, dukar, mattor, dynor etc tillverkade av PVC-plast
PVC är ett högst problematiskt material. Leksaker är mer reglerade vad gäller ftalater, men i icke-leksaker är förekomsten av ftalater större. Värst är det med äldre PVC-produkter. Fram till början av 2000-talet var en av de värsta ftalaterna, DEHP, vanligt förekommande i PVC. Utmärkande för DEHP är dess negativa inverkan på människors fertilitet.

4. Bildäck
Ute på våra förskolor är det ganska vanligt att gamla bildäck används som leksaker – enligt Naturskyddsföreningen används de ofta som gungor, men även som hinderbanor, hoppleksaker och rabattkanter. De är ytterst olämpliga som leksaker och innehåller ofta skadliga polycykliska aromatiska kolväten (PAH), metaller, ftalater och fenoler.

5. Biobiljetter, kassakvitton och kölappar
Det kan finnas Bisfenol A (BPA) i biobiljetter, kassakvitton och kölappar som är tillverkade av så kallat termopapper.

6. CD-/DVD-skivor
Det kan även finnas Bisfenol A (BPA) i CD-skivor och DVD-skivor. Håll dessa ifrån ditt barn.

Ge gärna tips i kommentarsfältet på andra icke-leksaker som du tycker att barn ska sluta att leka med eller sådant som faktiskt kan vara bra och kul för barn.

Bild: Canned Tuna