My Little Pony

Det är toppen att alltfler kommuner börjar dra igång initiativ kring att sträva efter en giftminimerad / giftfri / kemikaliesmart / hälsosam förskola.

Termerna varierar men det fundamentala är att det handlar om att sätta de små barnens hälsa i fokus och gemensamt verka för att område efter område inventeras för att begränsa förekomsten av giftiga kemikalier såväl inomhus som utomhus.

Kommunernas uttalade ambition till trots så är hittills de goda exemplen alltför få och en överväldigande majoritet förskolebarn tillbringar fortfarande dagarna i mer eller mindre giftbelamrade miljöer.

Min invändning är tvådelad:

  1. Omställningen till en giftminimerad förskola går för långsamt – vad får kommunerna att tro att deras väl tilltagna tidsplaner är ok? Varje dag som ett barn går på en kemikalie-osmart förskola är i mina ögon allvarligt.
  2. Ambitionsnivån är för låg – jag kan ha fel men de indikationer som jag har upplevt visar att man inte levererar på det man utlovat, dvs ribban läggs på tok för lågt. Jag åkte för övrigt förbi en nybyggd, ‘hälsosam’ förskola i en kommun som säger sig jobba väldigt proaktivt med detta – men trots det så fann jag bildäck på lekplatsen och ärvda, gamla plastleksaker inomhus. Visst, det var inte den djungel av plastleksaker som man ofta finner på förskolan, men jag ifrågasätter hur gamla plastleksaker har kunnat bli en del av denna så kallade hälsosamma förskola.

Med anledning av att det går för långsamt och att ambitionsnivån riskerar att bli för låg i praktiken, så anser jag att det är oerhört viktigt att alltfler föräldrar engagerar sig för att verka för en giftminimerad förskola.

Den kraften som föräldrar innebär är oerhört viktig och den kraften är i dagsläget gravt underutnyttjad. Jag får ofta höra att det endast är en enda förälder som tar upp denna fråga vid föräldramöten varpå denna ensamma mamma (det handlar oftast om en mamma) snabbt blir nedröstad och sedd på som om hon vore från en annan planet. Det här är skandalöst – varför har informationen om vikten av att begränsa barnens exponering för giftiga kemikalier inte nått ut till fler föräldrar?

Nåväl, vi kan bara tänka framåt och om du som läser detta inte engagerat dig i frågan än så är det inte för sent. 🙂

Jag rekommenderar att du gör följande för att på olika sätt initiera en dialog och söka efter en möjlighet till att få engagera dig och hjälpa till på den förskola där ditt/dina barn går.

1. Läs på
Det finns numera ett otal källor att använda för att ta till sig kunskap i ämnet, men när det gäller förskolan så är en utmärkt plats att starta på att läsa de dokument som Naturskyddsföreningen publicerat inom ramen för sitt initiativ Operation Giftfri Förskola.
Giftfria barn leka bäst – 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner
– Operation giftfri förskola – Åtgärdsförslag till kommuner
– Operation Giftfri förskola – Tips till förskolor och föräldrar
– 13 enkla åtgärder som giftbantar förskolan
Mall för att giftbefria förskolan – Mall för inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

2. Kontakta Naturskyddsföreningen
Sök stöd från sakkunniga på Naturskyddsföreningen och personer som är engagerade lokalt i Naturskyddsföreningens kemikaliegrupp – gör en förfrågan för att undersöka huruvida det finns personer där som kan vara med och hjälpa till vid en inventering av ditt/dina barns förskola.

3. Kontakta kommunen
Ring upp den person på kommunen som är högst ansvarig för förskolorna. Fråga hur kommunen på ett övergripande plan jobbar med frågan och hur och när man kommer att arbeta konkret med ditt/dina barns förskola. Vad är ambitionsnivån, tidplanen samt status? Fråga även hur de ser att du som förälder skulle kunna engagera dig?

4. Initiera dialog med kommunens sakkunnige
Om kommunen har dragit igång ett initiativ kring giftfri förskola, fråga efter den sakkunnige som kommer att åka ut och jobba praktiskt med att inventera och utbilda i förskolorna. Personen ifråga jobbar sannolikt på Miljöförvaltningen eller så kanske kommunen har anlitat en extern konsult? Fråga denna person hur hen ser att du skulle kunna engagera dig.

5. Initiera dialog med förskolechefen
– Skicka några av Naturskyddsföreningens dokument till er lokala förskolechef.
– Berätta i ett mail att du ser denna fråga som viktig och att du skulle vilja engagera dig.
– Ring sedan upp och fråga lite om var den specifika förskolan står i frågan och huruvida de jobbar något med detta själva eller om de inväntar kommunens eventuella initiativ.
– Efterfråga ett möte där ni kan diskutera olika aspekter av Naturskyddsföreningens dokument och – förutsatt att du vill – erbjud dig att engagera dig och att du kan vara med och hjälpa till med att inventera vad som finns på förskolan. Guidad av Naturskyddsföreningens checklista så kan ni komma väldigt långt, alternativt om ni tar hjälp av personer från Naturskyddsföreningen.

6. Väck debatt vid föräldramöten
Ta upp frågan vid möten med föräldrar och förskolepersonal. Bli inte ledsen om du upplever att folk ignorerar dig. Börja med att så några frön så kan du förhoppningsvis steg för steg nå fram till såväl andra föräldrar som förskolepersonal och förskoleledning.

7. Föreslå kemikaliegrupp
Föreslå att en grupp sätts samman på förskolan med syftet att ha ansvar för arbetet med frågan om giftiga kemikalier. Ett förslag är att gruppen kan bestå av två förskollärare och två föräldrar, och att gruppen har löpande dialog och avstämningar med förskolechefen.

8. Var tålmodig
Be inte om ursäkt. Men var inte heller för påstridig eller aggressiv. Förhoppningsvis har du turen att möta empatiska, engagerade människor på såväl kommunen som den lokala förskolan. Men om du inledningsvis möter motstånd eller ointresse så fortsätt att komma med fakta från Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen, WHO etc som motiverar varför olika saker bör förändras på förskolan så kan du med lite tur och skicklighet förmå att bidra till en stegvis förbättring.

Ditt engagemang är värdefullt. Varje förälder som väljer att hjälpa till kommer att vara med och bidra till att den giftfria eller giftminimerade förskolan snabbare kommer att bli en realitet och att slutresultatet kommer att ligga i framkant.

Lycka till och tack så mycket på förhand! 🙂

Image: Lisa Brewster