Barn passa in socialt samspel evolutionspsykologi

Jag har under större delen av mitt liv försökt att gå min egen väg och inte begränsas genom att hamna i konformitetens fälla.

Det är naturligtvis inte heller oviktigt att kunna navigera det sociala samspelet människor emellan, men om man lägger för stor vikt vid vad andra tycker och vad som är gängse samhälleliga ståndpunkter så riskerar man att leva någon annans liv. Istället för att skapa precis det liv som man själv vill leva.

Förutom att vi påverkas av vår uppväxt och de människor och det samhälle vi omges av så tycks förmågan och viljan att passa in i en grupp även vara nedärvd hos oss människor.

Jag läste i tidningen Scientific American Mind om ett forskningsteam på Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Tyskland, som har kommit fram till att beteenden för att bli accepterad hos andra kan påvisas redan i väldigt tidig ålder.

I en studie fick 2-åriga barn, chimpanser och orangutanger släppa en boll ner i en låda som var uppdelad i tre olika fack. Om de släppte bollen i ett av facken så fick de konsekvent en belöning i form av choklad till barnen och jordnötter till aporna.

Efter det att deltagare hade lärt sig i vilket fack man skulle släppa bollen för att få en belöning så fick de titta på när nya deltagare fick göra samma aktivitet men utan att lyckas få någon belöning.

Därefter blev det ombytta roller. De deltagare som redan lärt sig hur man skulle göra för att få en belöning fick en ny chans, nu inför en publik av individer som inte visste hur man gjorde.

I fler än hälften av fallen så släppte barnen bollen i ett fack som inte gav någon belöning, trots att de tidigare hade lärt sig hur man gjorde. Barnen ville dölja att de satt inne på en kunskap som de andra saknade. Men aporna fortsatte däremot med det beteende som varje gång gav dem jordnötter.

Tesen är alltså att barnen inte hade glömt av hur man gör – snarare hade de fortsatt att lägga bollen i rätt fack om ingen annan hade sett på, men nu gjorde de annorlunda för att de bättre skulle passa in i gruppen. Studiens slutsats är att människans önskan om att passa in är nedärvd eller att den åtminstone utvecklas vid en väldigt tidig ålder.

Forskarna tänker att vår drivkraft att vara konforma är starkare än hos aporna eftersom gruppharmoni var extremt viktig när människan började forma gemenskaper.

“Vi tenderar att tycka om andra som liknar oss. På individnivå så väljer inte alla att följa strömmen, men att följa majoriteten anses ofta vara ett bra initialt beslut”, säger psykologen och studiens huvudförfattare Daniel Haun.

I takt med att mänskligheten och samhället har utvecklats så tror jag på att det är mer eftersträvansvärt att försöka motverka konformitetens drivkraft så att man hellre väljer det liv man vill leva.

Min ambition är att stötta min dotter under uppväxten till att välja sin egen väg, oavsett vad andra tycker. Det är viktigt att ha vänner och att vara en del av ett socialt sammanhang, men om det visar sig att de närmsta vännerna inte alls delar de vägval som min dotter vill göra så kommer hon ha all möjlighet att hitta andra likasinnade. En av fördelarna med Internet är att det blivit lättare för människor att bejaka smala intressen och därigenom finna varandra.

Bild: Petras Gagilas