Stokke Trailz

Here we go again. I ett nytt test av Råd&Rön från april 2016 visar det sig att över hälften av de testade barnvagnarna innehåller skadliga ämnen.

Testet omfattar sju stycken så kallade duovagnar, vilket innebär att vagnen kommer med både en ligg- och en sittdel.

Det finns ingen anledning att producenter av barnprodukter såsom barnvagnar ska låta det finnas cancerframkallande och hormonstörande ämnen i dem. Men ändå fortsätter Råd&Rön att i sina tester hitta polycykliska aromatiska kolväten (PAH), klorerade paraffiner, flamskyddsmedel etc.

Följande hittades i kemikalieväg:

  • Stokke Trailz, liggvagn resp. sittvagn — Inga oönskade ämnen (baserat på de ämnen som testet omfattades av). Inbegripet samtliga testkriterier så blev ligg- resp. sittvagnen Bäst i Test.
  • Emmaljunga Edge Duo, Duo S Air, liggvagn resp. sittvagn — Inga oönskade ämnen
  • Bugaboo Buffalo, liggvagn — Höga halter av PAH i handtaget
  • Bugaboo Buffalo, sittvagn — Höga halter av PAH i handtaget. Något förhöjda nivåer av PAH och flamskyddsmedel i insatsen.
  • Trille Viper 4S, liggvagn — Höga halter av PAH i handtaget.
  • Trille Viper 4S, sittvagn — Höga halter av PAH i handtaget. Något förhöjda nivåer av PAH i insatsen.
  • Crescent Trike, liggvagn — Höga halter av PAH och klorerade paraffiner i handtaget.
  • Crescent Trike, sittvagn — Höga halter av PAH och klorerade paraffiner i handtaget. Något förhöjda nivåer av PAH i insatsen.
  • Mountain Buggy Urban Jungle, liggvagn — Höga halter av PAH och klorerade paraffiner i handtaget.
  • Mountain Buggy Urban Jungle, sittvagn — Höga halter av PAH och klorerade paraffiner i handtaget. Höga halter av PAH i insatsen.
  • Kronan Duo S, sittvagn — Höga halter av PAH och klorerade paraffiner i handtaget. Något förhöjda nivåer av PAH i insatsen.
  • Kronan Duo S, liggvagn — Höga halter av PAH och klorerade paraffiner i handtaget. För övrigt identifierade Råd&Rön också en risk för att barnet ska bli hängande i huvudet, klämd mellan handtag och insats. Därav hamnade vagnen på testets jumboplats.

Barnvagnstestet omfattar en rad olika andra parametrar såsom körning, användning, rengöring, säkerhet, montering etc. För att ta del av resultaten i sin helhet, gå till Råd&Rön och köp testet för 45 kronor. Förutom duotestet, får du även tillgång till andra tester av barnprodukter såsom sittvagnar, paraplyvagnar och bilbarnstolar.

Men allra bäst är att teckna en prenumeration på Råd&Rön så får du löpande tillgång till nya tester via tidningen och online.

Titta också på det här inslaget på TV4 där Råd&Rön:s testchef Ronny Karlsson berättar mer om barnvagnstestet.