Ekologisk frukt innehåller fler antioxidanter

Att byta till eko hjälper dig inte bara att minska exponeringen för allehanda bekämpningsmedel. Det ger dig också mer hälsosamma antioxidanter.

DN berättar om att forskare vid Newcastle University i Storbritannien har gått igenom 343 studier från olika länder och kommit fram till att ekologiskt odlade frukter, grönsaker och spannmål innehåller mellan 19 och 69 procent mer antioxidanter än motsvarande konventionellt odlade grödor.

Antioxidanter kan vara hälsosamma för oss inom en rad olika områden. Det kan handla om exempelvis minskad risk för cancer, neurologiska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar.

Dessutom fann man att ekologiska grödor även innehåller avsevärt lägre halter av tungmetallen kadmium.

Studien är omfattande, men det finns fortfarande skeptiker som ifrågasätter resultatet. Jag väljer dock att hålla med den brittiska organisationen Soil Association som ser att denna forskningsstudie bidrar till att slå hål på myten om att ekologiskt jordbruk inte skulle ha en positiv inverkan på matens kvalitet.

Bild: Angelo DeSantis