Category / Barns utveckling

2015/06/18

Titta på det här klippet! Hur närvarande är du i nuet?

Jag blev berörd av det här videoklippet om hur mobilteknologin har utvecklats till ett alltmer vanligt förekommande hinder för att vara medvetet närvarande.

Det är redan något som jag ofta tänker på när jag är med min dotter. Vanligtvis sätter jag telefonen på flygläge och om jag vill ta foton så gör jag det snabbt och lägger sedan undan telefonen. Jag laddar inte upp på Facebook, Instagram eller liknande under tiden som jag är med henne utan det blir senare.

Läs vidare

Read More
2015/06/16

Äntligen QR-koder i förskolan

iPad läsplatta mobil smartphone barn förskola Wi-Fi trådlöst nätverk

Jag skrev ett inlägg om att jag tycker att kommuner som jobbar med giftfri förskola måste höja ambitionsnivån, med Sundbyberg som ett exempel.

Utav den feedback som jag har fått från framförallt förskollärare så verkar det vara en osannolik resursbrist. Mitt motargument är att den enskilda förskolan snabbt ska avlägsna gamla leksaker som enligt EU:s Leksaksdirektiv inte längre skulle få säljas i butik utan att känna att allt som avlägsnas måste ersättas. Jag tänker att det redan finns så mycket leksaker att en viss reducering inte skulle vara något problem.

Läs vidare

Read More
2015/06/04

Så kan du begränsa exponeringen för strålning via din smartphone

iPhone smartphone mobil mobiltelefon strålning mobilstrålning barn förskola förälder WiFi Wi-Fi trådlöst nätverk

Ibland går man omkring ovetandes om saker som man gör alldeles i onödan. Så var det för mig när det gäller hur jag använder min smartphone, i mitt fall en iPhone.

Jag har stor respekt för den ökande förekomsten av strålning i samhället och tycker att man i synnerhet när det gäller små barn bör vidta försiktighetsprincipen. Vissa europeiska länder har valt att förbjuda Wi-Fi i förskolan och jag tycker att vi borde göra detsamma även i Sverige. I försiktighetsprincipens namn. Och låt oss vara ärliga – vi tror väl ändå inte på fullt allvar att barnen behöver läsplattor för att utvecklas så bra som möjligt under förskoletiden? När jag hör att en förskola pratar om att de använder iPads för att barnen tidigt ska lära sig att söka information via nätet så blir jag lite mörkrädd. Främja istället barnens kreativitet genom att utnyttja den kraft som finns hos barnen att skapa egna lekar ur de mest basala föremål. Och lär barnen att tidigt få kontakt med naturen. Vi behöver revolutionera förskolan och barnens kreativitet behöver ingalunda hjälp av läsplattor.

Läs vidare

Read More
2015/02/24

Barns utveckling: Viljan att passa in startar redan i tidig ålder

Barn passa in socialt samspel evolutionspsykologi

Jag har under större delen av mitt liv försökt att gå min egen väg och inte begränsas genom att hamna i konformitetens fälla.

Det är naturligtvis inte heller oviktigt att kunna navigera det sociala samspelet människor emellan, men om man lägger för stor vikt vid vad andra tycker och vad som är gängse samhälleliga ståndpunkter så riskerar man att leva någon annans liv. Istället för att skapa precis det liv som man själv vill leva.

Läs vidare

Read More
2014/08/06

Spelet som ska ge världen fler kvinnliga ingenjörer

Debbie-Sterling-GoldieBlox

Kemikaliepappan handlar framförallt om omställningen till en medveten livsstil och vägen till en giftminimerad vardag för dig och dina barn. Men ibland vill jag gärna även dela med mig av tankar kring annat som rör livet som förälder.

Jag är pappa till en liten flicka och jag grunnar mycket på hur jag kan vara med och påverka hennes uppväxt så att hon färgas så lite som möjligt av samhälleliga könsstereotyper. Samtidigt tycker jag att det kan få finnas vissa skillnader mellan pojke och flicka – men bara så länge som det inte har någon inverkan på individens självkänsla eller individens upplevda och faktiska möjligheter i livet.

Läs vidare

Read More
2014/07/02

Varför det är dags att säga adjö till tjejsnacket

Som pappa till en liten flicka så tänker jag alltmer på hur jag kan hjälpa henne att utvecklas till en stark person. En person med en god dos självkänsla och självförtroende för att hon ska vara väl rustad under den så känsliga uppväxten. Men jag inser att jag inte kommer att klara av detta själv. Jag behöver er andras stöd.

Läs vidare

Read More