bisfenol-fri BPA-fri

Tidigare hade budskapet ‘BPA-fri’ – dvs fri från Bisfenol A – på en förpackning till en plastprodukt ett större värde och relevans än vad det numera har.

Nya studier – bl.a. en från University of Calgary – har kommit fram till att BPS / Bisfenol S, dvs den bisfenol som i en del fall används istället för BPA rentav skulle kunna vara skadligare än ämnet det ersätter.

Läs vidare

Read More