Category / Ljud

2015/10/21

Giftfri förskola: 5 dåliga skäl till att inte skapa en hälsosam förskola

giftfri förskola mjuka leksaker i naturmaterial

Jag upplever att det går för långsamt för Sveriges kommuner att inte bara utarbeta en plan för en giftfri förskola utan än mer så vad gäller dess implementering.

Och utifrån att ha tagit del av några ambitiösa planer så ter sig genomförandet vara inkonsekvent och bristfälligt. Nu när man jobbar med den här frågan så gäller det att implementera en kemikaliesmart och hälsosam förskola på riktigt och på ett sådant sätt att det sker en reell beteende- och kulturförändring bland personalen ute på de enskilda förskolorna.

Läs vidare

Read More
2015/02/11

Det stora empatigapet

empati giftiga kemikalier giftfri rökning röklukt tobakslukt cigaretter balkongrökning rökare

Gemensamt för de frågor som jag tenderar att brinna för lite extra är samhällets och gemene mans brist på empati för olika svaga grupper, vilka dessutom ofta utgörs av en mycket stor grupp människor. Jag ser förfärat på hur det svenska samhället genomsyras av ett ofantligt empatigap. Och jag förstår inte hur det har kunnat bli så här.

Läs vidare

Read More
2014/07/27

Livet är en samba

Brasiliansk samba

Det kan för många – inklusive mig själv – stundtals upplevas omvälvande att ställa om sitt mindset och att anamma en alltmer kemikaliesmart och giftminimerad livsstil som gagnar såväl människa som miljö.

Men försök att behålla lugnet och ta det steg för steg så att du inte tyngs ner av ångest och eventuella katastroftankar. Livet är här och nu och du kan inte låta det ’äta’ upp dig – hur viktigt det än må vara. Sannolikt kommer du att komma över en puckel och sedan känna att det blir riktigt kul att löpande välja fräscha, naturliga, giftfria alternativ framför det ohälsosamma och förlegade. Det blir en naturlig del av din vardag.

Läs vidare

Read More