Category / Luft

2016/02/18

Kemikaliepappans köpguide

köpguide guide giftfri giftminimerad naturlig ekologisk medveten omtänksam

I Kemikaliepappans köpguide på webben finner du tips på såväl köp av medvetna och kemikaliekloka produkter som olika smarta återbruk och DIY-hacks.

Guiden kommer att växa fram och uppdateras löpande utifrån användardrivna behov. Det vill säga jag kommer att addera tips baserat på önskemål och behov hos er som ska använda guiden.

Läs vidare

Read More
2016/02/01

8 sätt att begränsa oönskade kemikalier i ditt hem

Kemikaliepappan Vi i Villa 8 sätt att minska kemikalierna i ditt hem

Sent omsider vill jag berätta om att Kemikaliepappan blev utnämnd till ‘Månadens blogg’ i oktobernumret 2015 av Vi i Villa, Sveriges mest lästa tidning. Det känns väldigt kul och jag hoppas att många fler därigenom fick upp ögonen för relevansen av att agera medvetet när man tar diverse konsumtions-/köpbeslut.

Läs vidare

Read More
2015/10/16

Vedeldning och kaminer: Skillnaden mellan gammal, ny och Svanen-märkt kamin

vedbrasa rök kamin öppen spis giftiga partiklar miljöfarliga ohälsosamma

Som uppföljning till inlägget Vad alla borde känna till om vedeldning, så skulle jag vilja lyfta frågan om olika typer av kaminer.

Först och främst vill jag understryka magnituden vi pratar om. Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – konstaterar att vedeldningen troligen är lika hälsofarlig som bilavgaser. I Sverige står vedeldningen för runt hälften av utsläppen av farliga partiklar och cancerframkallande ämnen, den andra hälften kommer från trafiken.

Läs vidare

Read More
2015/10/15

Vad alla borde känna till om vedeldning

Vedeldning

Trots att jag har varit engagerad kring giftiga kemikalier under flera års tid så hade jag inte förstått riktigt hur problematisk röken från vedeldning är.

I media talas det nästan uteslutande om hur vedeldning – förutom mysfaktorn – kan bidra till att minska energiförbrukningen i hemmet, men man utelämnar den omfattande problematiken med ohälsosamma, cancerogena ämnen som drabbar såväl de som eldar som de som bor i närheten.

Läs vidare

Read More
2015/10/13

Giftig tobaksrök: Glöm inte tredjehandsrökningen i hemmet

Tredjehandsrökning

Det är vida känt att såväl aktiv rökning som passiv rökning är skadligt för hälsan. Varje cigarett innehåller tusentals kemikalier varav runt 70 är cancerogena ämnen.

För den skepsis som tycks råda kring många andra legala produkter som man på senare tid har upptäckt vara/sannolikt vara ohälsosamma så bör man påminnas om att det tog herrans många år innan det infördes varningsetiketter på cigarettpaketen. Och att det överhuvudtaget fortfarande är lagligt att sälja cigaretter stavas hardcore lobbying. Detsamma gäller för många andra produkter – de borde inte finnas där i våra butiker, men lobbyingen och de ekonomiska intressena trumfar fortfarande konsumentskyddet och den samhälleliga omtanken.

Läs vidare

Read More