Category / Politik

2016/05/19

Kuppen för att stoppa lag mot hormonstörande ämnen

Detta är en text av Mattias Öberg som tidigare har publicerats på hans blogg Toxicolour. Mattias är docent i toxikologi vid Karolinska Institutet och forskare med inriktning mot riskbedömning och science-to-policy vid Swetox (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper). Han skriver sin blogg som enskild forskare och privatperson och innehållet representerar inte några officiella åsikter från Swetox eller Karolinska Institutet.

Läs vidare

Read More
2016/04/26

Inspireras av världens mest nytänkande förskola!

förskola giftfri förskola innovation nytänkande

Det är för mig oförståeligt att miljöer där såväl de yngsta som de äldsta människorna spenderar sina dagar tenderar att vara standardmässiga, tråkiga och oinspirerande. Jag läste om hur man här i Uppsala ska dra igång flertalet nya, storskaliga förskolor huserade i baracker. Högst sannolikt kommer även inredningen i dessa vara allt annat än fantasifull.

Läs vidare

Read More
2016/04/24

Älska saker som håller

Buy Me Once

En brittisk tjej har startat sajten Buy Me Once som lyfter fram produkter som håller över tid. Kvaliteten ska vara hög och antingen ska det gå att reparera produkten alternativt att företaget erbjuder livstidsgaranti.

Dessa frågor ställs för att kvalificera vilka produkter som ska finnas med på sajten:

Läs vidare

Read More
2016/02/04

Om formaldehyd i kosmetika – och om att kalla kritiker för dårar

Formaldehyd hudvård kosmetika kemikalier förbud EU

Jag är en flitig läsare av det tyska magasinet ÖKO-TEST – en riktig bibel när det gäller allehanda produkttester som inkluderar analyser av kemikalieinnehållet. Tänk tidningen Råd & Rön på steroider.

Redan 1985 kritiserade ÖKO-TEST för första gången användningen av det då misstänkt cancerframkallande ämnet formaldehyd i hudvårdsprodukter. Då var det inte bara tillverkarna av hudkrämer utan även forskare och hudläkare som kallade ÖKO-TEST:s team för dårar.

Läs vidare

Read More
2015/10/21

Giftfri förskola: 5 dåliga skäl till att inte skapa en hälsosam förskola

giftfri förskola mjuka leksaker i naturmaterial

Jag upplever att det går för långsamt för Sveriges kommuner att inte bara utarbeta en plan för en giftfri förskola utan än mer så vad gäller dess implementering.

Och utifrån att ha tagit del av några ambitiösa planer så ter sig genomförandet vara inkonsekvent och bristfälligt. Nu när man jobbar med den här frågan så gäller det att implementera en kemikaliesmart och hälsosam förskola på riktigt och på ett sådant sätt att det sker en reell beteende- och kulturförändring bland personalen ute på de enskilda förskolorna.

Läs vidare

Read More
2015/10/20

Konstgräs på lekplats, förskola & fotbollsplan – vilka är alternativen?

giftiga kemikalier giftfri PAH

Det är trist att se att många nybyggda lekplatser satsar på underlag av mjuk asfalt och konstgräs. Material som kan läcka oönskade ämnen till omgivningen.

Det finns i mina ögon en rad bättre naturliga underlag såsom naturligt gräs, sand och bark. Rikligt med sand eller bark fungerar också väldigt bra som dämpande skydd när barn faller från en gunga eller lekställning.

Läs vidare

Read More
Older Posts