Jag hade ett mycket trevligt samtal med den person på Stockholm Vatten som ansvarar för analysen av vårt dricksvatten några hundra meter ifrån vårt hem. Problemet är att jag inte alls känner mig tillfreds med att höra att vattnet ser ok ut enligt deras analyser.

Anledningen till det är att vattenbolagen inte enbart jobbar med att avlägsna substanser helt från vattnet utan de nöjer sig också med att hålla en mängd olika substanser inom satta gränsvärden. Gränsvärden som var för sig må ha en viss rimlighet för att stävja den relativa skadligheten för människor, men ingen vet däremot vad konsekvensen blir av att vi får i oss en allt större mix av olika kemikalier. Denna okända effekt går ofta under namnet cocktaileffekten. Kemikalier kan vara farliga var för sig, och skadligheten kan vara ännu högre när de blandas.

Vi utsätts dagligen för giftiga kemikalier – via beröring, andning samt mat och dryck. Och dagligen utsätts vi för ett av världens största, eller kanske världens största, experiment på mänskligheten. Vi agerar ofrivilliga försökskaniner.

Vi känner alltså inte till vad cocktaileffekten kan resultera i, men väldigt mycket tyder på att barn i allt högre grad riskerar att drabbas av stora problem. Vad kan det då handla om? Cancer, diabetes, nedsatt fertilitet eller infertilitet, autism, ADHD etc. Listan är lång för vad de allra känsligaste människorna – våra barn – kan drabbas av på grund av samhällets slapphet att ta tag i detta problem som faktiskt går att lösa.

Naturskyddsföreningen har gjort ett mycket bra video-klipp som lyfter fram problematiken med cocktaileffekten.

Vi måste tillsammans hjälpas åt med att få stopp på det här sjuka experimentet. Det är säkert inte i alla sammanhang oproblematiskt att ställa om till produktion av giftfria produkter – därför ska vi premiera innovativa företag som agerar med såväl människans som miljöns behov i centrum – MEN i oerhört många sammanhang är det fullt möjligt. Det finns redan idag många nischade företag som säljer giftfria eller giftminimerade produkter som borde finnas i allas hem, men som i dagsläget endast når de av oss som är mest engagerade i frågan.

Vi behöver sprida kännedom och kunskap om vilka val som inte bara kan förbättra världen i stort utan som också kan ge våra barn en giftfri uppväxt så att de ges bästa möjlighet till ett hälsosamt liv.

Jag vet inte vad du tänker på när du hör termen ‘konsumentmakt’, men jag har en känsla av att vissa tänker att det inte betyder så mycket i praktiken. Att det snarare är större krafter som sätter spelreglerna på marknaden. Visst är det så att vi behöver få våra politiker att skärpa lagar och regler, och kontrollen av det som säljs på marknaden måste också bli oerhört mycket tuffare. Men konsumentmakten har en fantastisk inneboende kraft som kan frigöras för att skapa en reell förändring i såväl butikshyllorna som samhället i stort.

Om vi alla skulle börja anamma följande beteende så skulle vi även på kort sikt kunna få igång en snabbare växande rörelse som tvingar företag till vägvalet att antingen förbättra det de gör eller att få se sin verksamhet påverkas negativt:

  • Fråga företag om vilka kemikalier en viss produkt innehåller. Ursäkta dig inte och känn dig inte ‘extrem’ – vi är många därute som tycker att deras usla tänk kring kemikalieanvändning är oacceptabelt. Vissa företag kan försöka att komma undan med luddiga svar och kanske även använda någon form av härskarteknik för att få dig att känna att dina frågor är överdrivna eller oviktiga. Om du inte får ett bra bemötande kring denna för dig viktiga fråga, så erbjud absolut inte företaget dina pengar. Var beredd på att personal kanske inte alls kan området; be då att få prata med en person som besitter kunskapen – det kan vara en produktansvarig, kvalitetsansvarig, hållbarhets-/CSR-ansvarig etc. Jag tänker på en konversation jag hade med den sängansvariga på ett IKEA-varuhus; hon sade att de inte använder några kemikalier alls i sina sängar (eventuellt menade hon att de inte använder bromerade flamskyddsmedel, men svaret är ett tecken på den totala okunskapen och företags bristande beredskap att ta hand om kunder som bryr sig om vad sina barn andas in om nätterna). Självklart använder IKEA kemikalier i sina sängar; i mängder med tanke på att kemikaliestanken i en barnmadrass jag köpte fortfarande var stark efter att den hade fått stå och lufta av sig i över en vecka. I ett separat inlägg kommer jag att skriva om den barnmadrass i naturmaterial från Tyskland som jag köpte efter att ha lämnat tillbaka IKEA-madrassen.
  • Hylla och stöd de företag som agerar ansvarsfullt och vars produkter är giftfria eller giftminimerade, men ställ även undrande frågor till dem. Jag har exempelvis noterat att det finns barnleksaker i trä där man promotar att det är FSC-certifierat trä i produkten, vilket såklart är bra, men det betyder ju inte att färger, lacker etc som använts är giftfria. De många certifieringarna som förekommer numera kan lätt skapa förvirring så det gäller att ha en övergripande förståelse kring skillnaderna dem emellan. Jag stöder för övrigt Svanen, men kan konstatera att man i många fall INTE ställer tillräckligt höga krav så i många fall finns det anledning att köpa produkter som är långt bättre än de Svanen-märkta. Exempelvis när det gäller sängar så tillåter Svanen en ganska hög andel syntetlatex. Men det är bra att Svanen hela tiden utvecklas och uppdaterar sina krav. Om jag har förstått det rätt, så innebär den senaste uppdateringen bland annat att man inte längre tillåter vissa typer av anti-bakteriella, anti-allergi-ämnen som ingår i gruppen biocider vilket tidigare bl.a. förekom i Svanen-godkända kuddar och sängar/madrasser.
  • Fråga butikspersonal varför de säljer en viss produkt som innehåller gifter och/eller varför de inte säljer en viss annan produkt som inte har ett hälsoskadligt innehåll. Min hypotes är att det inte kräver alltför många människor som ställer utmanande frågor i en butik för att ägaren ska börja fundera på förändringar i sitt sortiment. Butikerna vill såklart följa konsumentefterfrågan för att kunna erbjuda ett relevant sortiment. I dagsläget känns det som att de flesta barnbutiker har ett mycket dåligt kemikaliesmart sortiment, och att vi behöver vända oss till de många nischade eko-sajterna. Men jag hoppas att även mainstream-butikerna som når de många människorna kommer att växla över till ett betydligt bättre sortiment framöver.
  • Ekonomi är något som de flesta av oss måste ta i beaktande. I vissa fall är de mest kemikaliesmarta valen i naturmaterial också ganska dyra. Då är mitt råd att man gör prioriteringar som passar den egna ekonomin, dvs köper vissa lite dyrare giftfria/giftminimerade produkter, medan man i andra sammanhang gör kompromisser och då köper bra/acceptabla produkter som inte är de allra dyraste. Min förhoppning är att vi med vår konsumentmakt kommer att kunna verka för att giftfria produkter blir mer mainstream och att det inte ska bli en klassfråga för barn att få växa upp i hem med så lite skadliga kemikalier som möjligt. Redan idag behöver det inte ses som en lyxfråga utan nyckeln är framförallt att sprida kunskap och hjälpa varandra att ta rätt konsumtionsbeslut snarare än att produkterna är så mycket dyrare. Men inom några specifika kategorier så spelar pris in vilket gör att det kan vara exkluderande, exempelvis sängar/madrasser/kuddar i naturmaterial. Inom det området kommer jag att återkomma med råd om hur du dels kan köpa vissa produkter mycket billigare i Tyskland samt hur man kan sy sina egna kuddar i naturmaterial.

Avslutningsvis tycker jag att vi ska framföra våra utmanande frågor och önskemål till företag på ett bestämt men trevligt sätt. Vi uppnår inte vårt mål genom att bli aggressiva och ta ut vår frustration kring kemikalieexperimentet på företagets personal. Men vårt budskap om att vi är pålästa och att vi har fått nog av företagens bristande ansvar och den skada deras produkter riskerar att åsamka oss, framförallt våra barn, ska framgå med all tydlighet.

Jag är nyfiken på vad du tycker. Vad har du för tankar, erfarenheter och tips att dela med dig av? Lämna gärna en kommentar nedan.

Om du tycker att det är angeläget att sprida det här budskapet vidare så dela gärna detta inlägg till dina vänner. Ju fler som får upp ögonen för det här, desto bättre.