empati giftiga kemikalier giftfri rökning röklukt tobakslukt cigaretter balkongrökning rökare

Gemensamt för de frågor som jag tenderar att brinna för lite extra är samhällets och gemene mans brist på empati för olika svaga grupper, vilka dessutom ofta utgörs av en mycket stor grupp människor. Jag ser förfärat på hur det svenska samhället genomsyras av ett ofantligt empatigap. Och jag förstår inte hur det har kunnat bli så här.

Om jag skulle formulera vad som jobbmässigt ger mig störst mening så är det att på olika sätt arbeta för att motverka och minska det rådande empatigapet. Jag vill göra det till mitt kall.

Vad menar jag egentligen med det här? Vadå empatigap? Jag ska ge dig ett litet urval exempel på sådant som verkligen gör mig upprörd…

Giftiga kemikalier
Att samhället inte är designat att på ett tillräckligt bra sätt skydda de känsligaste individerna; våra barn. Trots att det under de senaste åren varit glasklart att barn exponeras för mycket oönskat i såväl hemmet som på förskolan så råder ändå ett gigantiskt empatigap för barnens sköra situation. Vi vet att människans utveckling från fosterstadiet upp till 20-årsåldern kan störas av främmande substanser, men ändå tar frågan alldeles för lite plats hos den breda allmänheten.

Skadliga kemikalier från rökning
Rökare ges rättigheter att röka i flerfamiljshus ÄVEN i de fall då det har uppdagats att röklukt – och därmed tusentals kemikalier och upp till 70 cancerogena ämnen – väller in till grannar. Små barn exponeras för passiv rökning vilket kan ge skador för livet – astma, allergi, cancer etc. Asmatiker och allergiker tvingas i vissa fall åka till sjukhuset för att till slut bli tvungna att flytta. Detta eftersom rökaren ges rättigheter som är fullkomligt orimliga. Det etiska och moraliska brottet som rökare begår genom att inte visa sina grannar hänsyn är oerhört allvarligt. Empatigapet är stort och agerandet från samhällets ledande instanser är omöjligt att förstå. Rökfria uteserveringar prioriteras medan man kan tvingas att andas in en stor mängd skadliga kemikalier från en cigarett – en cigarett innehåller alltifrån 4000-7000 kemikalier – i sitt eget hem. Detta är inget annat än skandalöst. Märk väl att jag inte är anti-rökare, MEN jag anser att man i sitt eget hem inte ska behöva utsättas för dokumenterat hälsoskadliga substanser. Jag blir nedstämd när jag tänker på alla barn ute i Sverige som andas in giftig tobaksrök i hemmet på grund av att det finns hänsynslösa rökare som väljer att utsätta andra för hälsorisker. Jag vill passa på att rikta ett tack till de rökare som faktiskt väljer att visa hänsyn och som förlägger rökningen till miljöer där andra människor inte far illa.

Dofter
Köpcenter såsom Täby Centrum väljer att spraya lokalerna med en parfymdoft TROTS att det finns en väldigt stor grupp doftkänsliga människor som då riskerar att exkluderas från köpcentret. Även om det kan finnas belägg för att dofter kan skapa ett välbehag så är empatigapet stort när man prioriterar det framför människors möjlighet att kunna besöka byggnaden.

Ljud
På grund av okunskap när det gäller ljud så har jag upplevt hur aktiviteter som riktar sig till de minsta barnen varit ohyggligt högljudda. Detta trots att det borde vara känt att små barns hörsel är känsligare än vuxnas och att man därför borde visa empati och anpassa ljudet efter målgruppen. Likaså finns det leksaker som säljs till barn vilka kan låta 120-130 decibel när barnet håller det nära örat. Empatigapet för barns hörsel tycks vara alltför stort.

Det finns många fler sådana exempel. Visst förstår jag att det skulle vara svårt att tillgodose alla befintliga behov, men jag menar att när det gäller stora grupper människor så måste empatigapet stängas. Vi behöver ta större hänsyn till olika svaga grupper och värna om deras behov så att de kan inkluderas så mycket som möjligt utan att de ska behöva lida.

Min önskan är att fler människor skulle sluta upp med att slentrianmässigt stödja sina familjemedlemmar och vänner när de gör saker som skadar andra människor. Stå upp för de svaga grupperna även när du pratar med dina närmaste. Visa empati och hjälp till att gemensamt verka för att stänga det empatigap som gör att många människor dag ut och dag in far illa på grund av att vissa väljer att sätta sina egna behov (laster, beroende, kommersiella skäl etc) framför andra människors hälsa och välmående.

Image: Raxon Rex