Bilbarnstol bilstol giftfri kemikalier

När vi köpte bilbarnstol så insåg jag att det är oerhört snårigt om man även vill säkerställa att stolen inte innehåller hälsofarliga kemikalier.

Jag pratade med några av de ledande experterna inom försäljning av bilbarnstolar och de var öppna med att de har väldigt knapphändig information vad gäller kemikalieinnehåll. Men det gäller ju trots allt små barn och jag förvånas verkligen över hur omogen marknaden är när det gäller att skapa erbjudanden som känns trygga för medvetna föräldrar som värnar om barnens hälsa.

Hur kommer det sig till exempel att – trots att produkterna ofta är väldigt högt prissatta – det mig veterligen inte finns något märke som har klädsel av naturmaterial såsom bomull och ull som tillval. Istället handlar det ideligen om syntetiska tyger och skummaterial.

Ett argument som ibland tas upp för att motivera att det inte är så viktigt att bilbarnstolen är fri från skadliga ämnen är det faktum att det sannolikt frigörs många andra kemikalier från instrumentpanel, klädsel etc inne i bilen. Men jag anser att det ändå är mycket angeläget att köpa en stol som är så giftminimerad som möjligt. Eftersom barnet sitter på en liten omslutande yta så riskerar barnet att få i sig eventuella gifter som stolens material utsöndrar. Och det vill man gärna undvika.

Det är som sagt inte helt lätt att köpa en giftfri eller giftminimerad bilbarnstol, men jag vill ge dig några konkreta tips som kan vara till stor hjälp när du ska välja ut en bilstol till ditt barn:

1. Se upp för marknadens inkonsekvens

Utifrån diskussioner med Klippans produkt- och utvecklingschef, så ser jag Klippan som det märke som tycks vara mest pålitligt med att konsekvent giftminimera sina stolar. I övrigt har jag märkt att det hänger mer på specifik modell än varumärket i stort. Dvs ett visst varumärke kan ha några modeller som innehåller förhöjda värden av gifter, medan andra uppvisar avsevärt bättre värden. Det gör det svårare för oss konsumenter att hitta rätt.

2. Läs Råd & Röns bilbarnstolstest

Eftersom det hänger på den specifika modellen så är min främsta rekommendation att ta del av Råd & Röns bilbarnstolstest där man listar vilka bilstolar som har fått anmärkningar ur kemikaliesynpunkt. Det är väl värt pengarna att köpa det här testet för 45 kronor så kan du titta på hur respektive testad stolsmodell har bedömts utifrån kriterier såsom säkerhet, komfort, kemikalier etc.

När det gäller kemikalieinnehållet så har man kommit fram till följande:
Klippan Triofix Isofix – betyg 9, ingen anmärkning (2013-05-22)
Klippan Triofix Isofix Bas – betyg 9, ingen anmärkning (2013-05-22)
Klippan Triofix, alla kombinationer – betyg 9, ingen anmärkning (2013-05-22)
Britax Max-Fix 2 – betyg 9, ingen anmärkning (2014-05-22)
Britax Dual-Fix – betyg 9, ingen anmärkning (2014-05-22)
Axkid Kidzone – betyg 9, ingen anmärkning (2014-05-22)
– HTS Besafe iZi Kid X3 Isofix – betyg 6, något förhöjda halter av PAH och flamskyddsmedel (2011-05-23)
Britax Max-Way – betyg 6, något förhöjda halter av flamskyddsmedel (2013-05-22)
Britax Hi-Way II – betyg 6, något förhöjda halter av flamskyddsmedel (2012-05-24)
Axkid Duofix Isofix och bälte – betyg 6, något förhöjda halter av PAH och flamskyddsmedel (2014-05-22)
Akta Graco Belogic – betyg 2, höga halter av ftalater, flamskyddsmedel och bromerade flamskyddsmedel, något förhöjda halter av fenol (2011-05-23)
Axkid Kidzofix, bältad – betyg 2, höga halter av mjukgörare, förhöjda halter av PAH (2013-10-22)
Axkid Kidzofix – betyg 2, höga halter av mjukgörare, förhöjda halter av PAH (2013-10-22)
Britax Max-Fix – betyg 1, mycket höga halter av PAH (2013-10-22)

Något som jag har funderat på men inte kollat upp är vad Råd & Rön egentligen menar med “förhöjda halter”. Innebär det då att vissa andra bilstolar som inte har fått någon anmärkning alls faktiskt också kan innehålla PAH men då under ett visst gränsvärde som man i testet satt upp som acceptabelt; kanske baserat på någon certifiering? Om det är någon som vet, så lämna gärna en kommentar nedan.

Köp Råd & Röns kompletta testresultat för att kunna kolla igenom vilka betyg respektive stol har fått inom andra viktiga områden såsom säkerhet. Det är fundamentalt viktigt att hitta en stol som får högt betyg inom BÅDE säkerhet och kemikalier.

Vad gäller säkerhet så titta också igenom NTF:s (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) lista över Plus-märkta bilbarnstolar på den svenska marknaden. En Plus-testad stol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision. NTF skriver också att man rekommenderar en Plus-märkt stol som är godkänd upp till 25 kg, eftersom den tillåter ditt barn att sitta bakåtvänt och i samma skydd tills det är dags att byta till en framåtvänd bältesstol eller kudde.

3. Kolla in Kemikalieinspektionens analys av kemiska ämnen i bilbarnstolar

Jag har inte läst någonstans om vilka specifika bilbarnstolar som ingick i testet, men så här beskriver man förfarandet och slutresultatet:

“Vi skickade tolv bilbarnsstolar och två extra textilöverdrag av sju olika fabrikat på analys hos ett externt laboratorium. Bland bilbarnstolarna fanns både så kallat babyskydd för nyfödda och stolar för äldre barn upp till cirka fyra år.
I analyserna letade vi efter bromerade flamskyddsmedel, azofärgämnen, perfluorerade ämnen (PFOS/PFOA), ftalater, bly, formaldehyd och tennorganiska ämnen. Ämnena valdes utifrån de olika typer av material som ingick i stolarna samt efter en screening med XRF-instrument (XRF= X-Ray Fluorescence, är ett instrument som kan identifiera tyngre grundämnen i ytan på material).

Resultat
I analysresultaten förekommer glädjande nog endast ett begränsat ämne. Det är ftalaten DEHP
(Di(2-etylhexyl)ftalat) som uppmättes i armstödet till ett babyskydd, i halter över gränsvärdet som gäller för leksaker och barnavårdsartiklar. Ämnet visade sig senare finnas i en packning som sitter oåtkomligt under armstödet och risken för exponering då stolen används bedömer vi därför vara minimal. Kemikalieinspektionen kontaktade tillverkaren av bilbarnstolen som omedelbart stoppade all utleverans. Stolar på lager åtgärdade tillverkaren genom att ta bort packningen, vilket enkelt kunde göras utan att säkerhet eller funktion påverkades. I de stolar som levereras idag har packningen uteslutits helt. Tillverkaren skickade informationsbrev till återförsäljare, som ombads ta bort packningen från sina stolar samt förmedla informationen till konsumenter i butiken genom anslag. Information lades också ut på företagets webbplats.

DEHP är, tillsammans med fem andra ftalater, förbjudet i halter över 0,1 viktprocent i leksaker och barnavårdsartiklar*. Kemikalieinspektionen har därför lämnat in en anmälan till miljöåklagare.

Analysresultaten visar att låga halter av ämnet formaldehyd finns i stoppningsmaterialet i vissa stolar. Formaldehyd är hudirriterande, allergiframkallande och misstänks kunna orsaka cancer. Ämnet är inte förbjudet i bilbarnstolar, men utvärderas inom EU på grund av sina egenskaper och sin stora spridning. I Sverige är ämnet ännu bara begränsat i träskivor, men i vissa andra länder – exempelvis Finland och Norge – finns gränsvärden för formaldehyd i textil som kommer i direkt kontakt med huden och för barn under två år.
* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach), bilaga XVII, post 51 och 52.”

4. Sök information hos tillverkaren – och ge dig inte

Om den modell du tittar på inte finns med i Råd & Röns test, så kontakta tillverkaren och be om exakta uppgifter om kemikalieinnehåll. Om du specifikt vill veta huruvida stolen innehåller vissa utvalda kemikalier så lista dem och be om konkreta svar på just det.

Bli inte förvånad om tillverkaren börjar med att berätta i svepande drag om vilket fantastiskt kvalitetstänk de har och att man kan vara trygg med deras produkter. Ställ då frågorna igen och be om utförliga svar, helst från den som är högst ansvarig.

Jag fick exempelvis efter flera försök till slut ett utförligt svar från den ansvariga personen på Maxi-Cosi när jag hade funderingar kring deras bilstol Mobi XP:

“I’d also like specific information about the specific product Maxi-Cosi Mobi XP sold in the Swedish market.
– Is a fire/flame retardant used? If so, what type?
No flame-retardants are used in the Maxi-Cosi Mobi XP.

– Is formaldehyde used in the glue?
No glue is directly used during the assembly of the Mobi XP, with the exception of the adhesive part of certain labels for the plastic parts of the product. For formaldehyde we have implemented a very strict requirement for all the textile parts in line with OEKO-TEX, which includes any laminated textile parts.

– You refer to OEKOTEX in the attached document; are ALL the textile materials used for the Mobi car seat OEKOTEX-certified?
Our textile materials are not OEKO-TEX certified; but our internal requirements for all the textile parts are in line with the OEKO-TEX requirements.

– What about levels of PAH, phtalates and lead?
The level of PAHs in child accessible parts are in line with the requirements for the German GS-Mark. Phthalates (both SVHC and REACH Annex XVII phthalates) and lead are not used or present in our products, with the exception of certain phthalates which could be present in trace amounts in the main plastic part of the Mobi XP. The plastic used is a polypropylene copolymer. The phthalates originate from the catalyst system used to start the production of polypropylene copolymer and is currently still used by all polypropylene copolymer manufacturers. See: http://www.borealisgroup.com/pdf/reach/Phthalate_residues_in_PP_grades-EN.pdf for a good explanation on why trace amounts could be present (NOTE Borealis is currently not a Dorel supplier).”

Det är oerhört vanligt att tillverkare hänvisar till att de lever upp till gränsvärden som satts upp av olika certifieringar. Men det känns verkligen problematiskt i mina ögon att produkter som riktar sig till små barn ska behöva innehålla ämnen såsom PAH (polycykliska aromatiska kolväten) överhuvudtaget.

5. Tvätta klädseln

När du väl har köpt en stol, rekommenderar jag att du tvättar klädseln 1-2 gånger innan användning. Därigenom kan du få bort eventuella kemikalierester. Men man kan inte räkna med att tvätta bort alla oönskade ämnen. Exempelvis så sitter flamskyddsmedel kvar även efter tvätt. Det är oklart hur mycket som tvätt kan hjälpa vad gäller just det. Sedan kan det också finnas gifter som inte sitter i klädseln utan i hårdplasten. Det kan för övrigt vara lite klurigt att få av klädseln, men jag anser att det är väl värt besväret.

Ha det så trevligt på era kommande bilutflykter! 🙂

Till min dotter valde vi Klippans Triofix Recline och är nöjda med den. Jag gillade ledningens tillgänglighet via telefon och att de var tydliga med att de jobbar aktivt för att undvika oönskade kemikalier som kan vara skadliga för hälsan utifrån det vi vet idag. Däremot innehåller även Klippan en klädsel med någon sorts syntetisk skumfyllning så jag ser inte att någon bilstol kan ses som giftfri i dess rätta bemärkelse. Det beror på vilka kemikalier man tittar efter när man utför ett test.

Slutligen så är det viktigt att välja en stol som passar just ditt barn eftersom de exempelvis kan vara olika rymliga. Klippan Triofix är i jämförelse med en del andra stolar lite högre respektive smalare, vilket sannolikt inte är optimalt för alla barn.

Lämna gärna en kommentar nedan om du har någon fundering och/eller om du vill dela med dig av information som du har fått tag på vad gäller bilbarnstolar och kemikalier.

Bild: Jim Champion