Ekoeffekten barn bekämpningsmedel eko ekologiskt

Förra året upplevde Sverige världens högsta tillväxt inom försäljning av ekologisk mat. Förvisso från en avsevärt lägre nivå än andra länder såsom Tyskland där ekomat varit framgångsrik under lång tid. Inte desto mindre så är det svenska ekouppsvinget något att vara glad och stolt över.

Efterfrågan på ekologisk mat behöver öka en bra bit till innan vi når någon form av tipping point som kan leda till ett ännu större genomslag. Några vanliga hinder idag är pris (upplevd eller reell prisskillnad mellan eko och icke-eko), utbud och attityden till ekologisk mat.

Det tycks råda en ganska utbredd misstro kring huruvida det verkligen stämmer att man får i sig gifter via konventionellt producerad, icke-ekologisk mat samt huruvida skillnaderna verkligen är signifikanta. Misstron påverkar inte bara efterfrågan utan den påverkar även människors attityd gentemot de som valt att i huvudsak köpa ekologisk mat.

Mot bakgrund av att det finns ett stort behov av att pedagogisera och tillgängliggöra insikter kring den ekologiska matens meriter, så tycker jag att Coop:s initiativ/kampanj Ekoeffekten är enastående bra.

På ett väldigt enkelt och lättförståeligt sätt lyckas man med Ekoeffekten påvisa att konsumtion av ekologisk mat på kort tid hjälper till att kraftigt minska halterna av bekämpningsmedel i kroppen.

Coop gav IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att undersöka vad som händer i människokroppen när man ställer om från icke-ekologisk till ekologisk kost.

Undersökningen gjordes genom att en familj på fem personer – två vuxna och tre barn – enbart åt icke-ekologisk mat under en veckas tid och lämnade dagliga urinprov. I urinproverna hittades spår av åtta bekämpningsmedel från bland annat insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel och tillväxtreglerande medel.

Därefter åt familjen enbart ekologisk mat i två veckor. De fortsatta dagliga urinproven visade att antalet och halten av bekämpningsmedel minskade i kroppen. Redan efter några dagar hade halterna av bekämpningsmedel sjunkit dramatiskt. I många fall var de nere i noll.

Den största förändringen i halterna av bekämpningsmedel skedde hos familjens barn. Det är en viktig insikt eftersom just barnen är mer känsliga för att exponeras för främmande ämnen som kan störa hormonsystemets utveckling.

Se Coop:s film om Ekoeffekten och notera speciellt graferna över hur halterna av bekämpningsmedel förändras.

“Det råder osäkerhet kring hur kombinationen av alla dessa bekämpningsmedel påverkar oss. Vi saknar fortfarande kunskap om den så kallade cocktail-effekten. Man vet att barn är särskilt känsliga och utsatta för kemikaliepåverkan”, säger Jörgen Magnér, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Coops avsikt med undersökningen var att ta reda på om en övergång från icke-ekologisk till ekologisk mat ger någon mätbar effekt av halten bekämpningsmedel i kroppen.

“Det här visar att valet av mat har betydelse. Vi anser att kunderna har rätt att veta vad de äter. Det är precis som när vi var först med att kräva innehållsförteckning på allt vi säljer”, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.

Före undersökningen åt familjen Palmberg nästan enbart icke-ekologiskt, idag äter de en mix av ekologiskt och icke-ekologiskt.

“Vi blev förvånade när vi insåg hur mycket bekämpningsmedel vi sätter i oss genom att äta icke-ekologisk mat. Nu äter vi mycket mer ekologiskt”, säger Anette Palmberg.

Företrädare för det konventionella, icke-ekologiska jordbruket har bland annat kritiserat studien för att den identifierat vissa bekämpningsmedelstyper som inte används i Sverige. De anser att en mer relevant undersökning skulle ha varit att jämföra eko med enbart icke-eko-varor som producerats i Sverige.

I denna studie har man utgått från familjens konsumtion som bestått av en blandning av svenska och utländskt producerade varor och sedan ersatt den med enbart eko-varor.

En studie som speglar människors nuvarande, verkliga konsumtion ser jag absolut inte som irrelevant, men man kan absolut i framtida studier också göra analyser där man enbart tittar på svensk-producerade varor.

Jag ser Ekoeffekten som ett mycket viktigt bidrag till att föra en kunskapsdriven konversation kring den ekologiska matens meriter. Nu ser man svart på vitt att människokroppen får i sig diverse bekämpningsmedel vid icke-eko och hur kroppen på kort tid frigörs från dessa ämnen när konsumtionen ställs om till ekologisk. Detta borde innebära en stor möjlighet att förflytta den breda allmänhetens attityder så att exempelvis myten om att eko skulle innebära tomma löften försvinner.

Här kan du läsa mer om Ekoeffekten och Coop:s övriga arbete med sitt ekologiska sortiment. Du kan också ladda ner och läsa hela IVL:s rapport “Human exponering av bekämpningsmedel från livsmedel”.

I samarbete med Coop. Åsikterna är Kemikaliepappans.