penna rostfritt stål plastbanta parker jotter 5-minute journal positiv psykologi

Som del av ambitionen att agera mer medvetet som konsument, försöker jag att tänka på det ur olika perspektiv.

Jag vill inte bara välja produkter som är skonsamma för människa och miljö utan också begränsa min konsumtion till färre saker som alla ger mig ett tydligt värde i livet.

Jag tror på en typ av minimalism som inte nödvändigtvis innebär att försaka sådant som jag känner att jag behöver för att få ut så mycket som möjligt av livet, utan som innebär att jag bara omger mig med saker som jag verkligen tycker om.

Ett annat område som jag jobbar på är att bli mer närvarande och skapa vanor som hjälper mig att få ut det jag vill av livet. För att aktivt fundera på detta i vardagen så har jag börjat skriva i boken The Five Minute Journal.

Jag har inte skrivit dagbok sedan jag var i tonåren, så det var lite ovant i början. Men här handlar det om att bara spendera några minuter dagligen med att fylla i några givna sektioner; bland annat:

Direkt på morgonen
– I am grateful for…
– What would make today great?
– Daily affirmations, I am…

Vid dagens slut
– 3 Amazing things that happened today…
– How could I have made today even better?

Boken inkluderar även inspirerande citat dagligen samt veckoutmaningar.

Här ser du hur ett uppslag i boken ser ut.

 

5-Minute Journal uppslag

The Five Minute Journal har börjat bli en del av dagen som jag längtar till. Att först sitta ner några minuter över en kopp te på morgonen och fundera över vad jag är tacksam över och vad som skulle göra dagen fantastisk — och sedan avsluta kvällen med att reflektera över hur dagen varit.

Den dagliga affirmationen är något som har visat sig vara mycket effektivt. Att konsekvent upprepa ett mantra kring vad du vill i livet kan göra att det lättare förverkligas. Istället för att visualisera en bild av vart man vill så formulerar man en mening. Affirmationen uttalas i nutid för att upplevas som att det sker här och nu.

The Five Minute Journal är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att bli mer närvarande i livet och fokusera på de bra sakerna i vardagen som banar vägen för din lycka och framgång. Bokens struktur och innehåll har skapats utifrån lärdomar från positiv psykologi som har visat sig kunna bidra med dramatiska förändringar i livet.

Jag kan varmt rekommendera alla den här boken. Att avsätta några få minuter om dagen till att reflektera över livet ger mig mer tillbaka än vad jag hade kunnat ana innan jag började. Du kan beställa The Five Minute Journal här.