IKEA flamskyddsmedel madrasser möbler

När man handlar möbler så är en relevant fråga att ställa till butiken eller tillverkaren huruvida produkten ifråga är behandlad med flamskyddsmedel eller inte.

Flamskyddsmedel består av ämnen med syftet att ett material inte ska börja brinna så lätt och för att minska spridningen av en brand. Vissa flamskyddsmedel anses vara hälso- och miljöskadliga – framförallt de så kallade bromerade och klorerade flamskyddsmedlen.

Det frågas ofta om hur det ser ut med flamskyddsmedel på IKEA. Något som känns väldigt bra är att IKEA i Sverige varken använder sig av bromerade eller klorerade flamskyddsmedel.

Däremot är det lite snårigt att få bra svar från IKEA:s kundtjänst. Jag mailade nyligen och frågade om vad de använder för flamhämmande eller brandskyddande ämnen till skummadrasserna Malfors respektive Moshult.

Flera gånger fick jag svaret att IKEA inte använder några flamskyddsmedel överhuvudtaget. Och då menar man sannolikt att det inte används några bromerade eller klorerade flamskyddsmedel och det är såklart riktigt bra. Men jag var inte nöjd med det svaret eftersom jag VET att produkter gjorda av syntetiska material alltsom oftast behandlas med ämnen som ska vara flamhämmande vid brand. Det är sannolikt ett krav för att leva upp till olika EU-regleringar kring brandrisker.

Till slut fick jag då följande svar ifrån IKEA:

“IKEA använder inte flamskyddsmedel, men vi använder olika ämnen som är mer naturligt brandskyddande.

Det stämmer att vi tillåter de nedan nämnda ämnena som har brandskyddande effekt:

Kaolin är en naturligt förekommande lera, och består av mineralet aluminiumsilikat (aluminium+kisel). Det är endast vid inandning av mineralet i sin rena form (vid dammbildning), under upprepad långtidsexponering, som mineralet kan orsaka problem i luftvägarna. I de fall kaolin används ingår det i textilfiberna och är därför inkapslat i materialet. Det finns därmed ingen risk för kund.

Melamin är ett organiskt ämne som bl.a. kan användas i tallrikar och andra produkter som har matkontakt. Melamin har också en flamskyddande effekt när det sätts till ett material, så som olika plastmaterial. Melamin är bara giftigt om man äter det (t.ex. som i melaminfallen i Kina, då melamin tillsattes i mjölkpulver och människor blev sjuka). När melamin är tillsatt en plast för dess flamskyddande effekt är melaminet bundet och inkapslat i plasten och avges därmed inte. Melamin är dessutom inte flyktigt och avges alltså inte till luften.

Modakrylfiber är en syntetfiber som används i diverse material, så som kläder, stoppning, i mattor, filtar mm. Den flamskyddande effekten beror på att materialet helt enkelt inte brinner. Modakrylfiber kan vävas in i t.ex. möbeltyger för att få en flamskyddande effekt. Modakrylfiber är inte giftiga.

Samtliga ovan nämnda ämnen med flamskyddande effekt är säkra att använda och innebär ingen risk för kund.”

Därmed fick jag svar på min fråga och detta utförliga svar kände jag mig väldigt nöjd med. Det är inte möjligt för mig att avgöra vad det mer exakt innebär att madrasserna är behandlade med kaolin, melamin och modakrylfiber, men det kan vara bra att veta att fördelen med alternativa produkter helt i naturmaterial är att de alltsom oftast har mindre behov av dessa typer av flamhämmande ämnen. Detta eftersom naturmaterial tenderar att inte brinna lika lätt som syntetiska material. Det finns kanske undantag till den regeln, men det är så det generellt ser ut.

Det går dock inte att konstatera att produkter helt i naturmaterial per automatik undviker flamhämmande medel. Ett exempel på det är Hästens.

Trots att Hästens har kunnat påvisa att tagel har väldigt svårt att fatta eld (titta på det här YouTube-klippet med ett Hästens brandtest) så behandlar man ändå sängarnas ytskikt med någon typ av salt som flamhämmande medel (ämnets exakta beståndsdelar vill inte Hästens avslöja med hänvisning till att det är en företagshemlighet).

Jag tror allra mest på sängar och sängmadrasser helt i naturmaterial (se inlägget Giftfritt sovrum – Din guide till att köpa en ekologisk och giftfri madrass), men eftersom prisbilden för dessa ligger betydligt högre jämfört med syntetiska varianter så valde jag att köpa några IKEA-madrasser att ha som gästmadrasser.

Det känns mycket bra att madrasserna inte innehåller några bromerade eller klorerade flamskyddsmedel, men det är däremot häpnadsväckande hur de kan stinka under så lång tid. Jag brukar prata om principen att man ska lita på näsan. Efter att ha packat upp två IKEA Malfors-madrasser och ställt dem utomhus för vädring under flera dagars tid så fortsatte de att stinka ner gästrummet under 2-3 veckors tid trots att vi under stora delar av dygnet hade ett fönster på glänt.

Bild: Håkan Dahlström