docka protes benprotes handiikappat barn

Har du hört historien om 10-åriga Emma Bennet från Texas, USA som fick sin American Girl-docka anpassad till att se ut som henne själv – dvs med en benprotes?

Emmas föräldrar kontaktade företaget A Step Ahead Prosthetics och frågade om de kunde tillverka en liten benprotes till hennes docka. Det omtänksamma företaget valde att infria föräldrarnas önskan.

Företaget skickade med ett brev som beskrev vad dockan hade varit med om, med fokus på budskapet att den nu kan leva livet utan begränsningar. Här är ett avsnitt ur brevet:

“After she arrived, she was given a room to stay while her new leg was being made. She was fitted with the leg in her favorite color pink and started walking on it right away. After a few weeks of training to walk and run in her new prosthetic, she is ready to go home and live her life without limitations with you.”

Titta på det rörande klippet när Emma fick sin docka:

A Step Ahead Prosthetics har bestämt sig för att kostnadsfritt tillverka proteser till barns American Girl-dockor för att bidra till att stärka deras självförtroende och självkänsla. Dockor som liknar barnen med förlorade armar eller ben har visat sig kunna ha en oerhört stor effekt på deras mentala och fysiska hälsa. Känslan av att vara inkluderad och kunna identifiera sig med dockan stärker barnets tro på sig själv och sin förmåga.

Även om American Girl inte tillverkar proteser så har de skapat dockor som representerar många olika bakgrunder. De försöker också att agera inkluderande genom accessoarer som täcker olika handikapp — bland annat rullstol, kryckor, hörapparat och ledarhund.

Denna text handlar om vikten av att visa omtanke genom att hjälpa handikappade barn se sig själva i sina dockor, inte att jag specifikt rekommenderar dockor från American Girl. Jag har inte tittat närmare på produkternas innehåll vad gäller material och kemikalier.