soffa möbler flamskyddsmedel gifter giftfri

Flamskyddsmedel i möbler är tyvärr utbrett och dessa ämnen har kopplats till cancer, hormonstörningar, lägre IQ, hyperaktivitet, nedsatt fertilitet, fosterskador, låg födelsevikt och andra hälsoproblem.

Över tid har de värsta flamskyddsmedlen – framförallt vissa av de bromerade flamskyddsmedlen – förbjudits och/eller fasats ut på marknaden. Men det förekommer fortfarande en rad typer av flamskyddsmedel som många studier anser är skadliga för hälsan.

Användningen av flamskyddsmedel är mycket omdebatterad och många anser att de är högst ineffektiva och inte gör någon större skillnad. Snarare finns det rapporter om att människor dör av de giftiga gaser som avges från produkterna vid brand. Men starka företag och lobbyingaktiviteter har gjort att användningen av flamskyddsmedel bibehållits trots de många rönen om deras potentiella skadlighet för vår hälsa.

USA och England är två länder som sticker ut med extra strikta brandkrav vilket resulterat i att dessa marknader varit extremt flitiga användare av flamskyddsmedel. Men det verkar hända en del saker på den amerikanska marknaden och inom möbelbranschen kommer allt fler alternativ som inte är flamskyddsbehandlade.

Det kan vara väldigt svårt att ta reda på om en möbel innehåller flamskyddsmedel. Att göra ett test skulle vara kostsamt och beroende på hur gammal den är så kan det vara svårt att få fram ett tillförlitligt svar från tillverkaren. Många företag vill dessutom ogärna berätta exakt vad deras produkter innehåller.

Enligt amerikanska Green Science Policy Institute  så kan ett riktmärke vara att en möbel från 1975 eller tidigare sannolikt inte innehåller flamskyddsmedel. Detta gäller USA och Kanada och förutsätter att det är applicerbart på den europeiska marknaden – det känner jag tyvärr inte till men kanske att det ändå kan utgöra ett riktmärke. Däremot kan äldre möbler ha behandlats med en mängd andra giftiga ämnen, så det kan vara klurigt att giftminimera med äldre uppstoppade möbler.

Jag har tänkt att man skulle kunna täcka över en soffa med filtar för att skydda sig lite mot eventuella flamskyddsmedel som läcker. Men Green Science Policy Institute som jobbar aktivt med frågan om flamskyddsmedel i USA menar att så inte är fallet.

Unfortunately, slipcovers offer no protection from potentially harmful flame retardants – the chemicals are not bound to the foam and can easily travel through a slipcover.” 

Nåväl, hur ska man då gå tillväga om man vill undvika flamskyddsmedel i exempelvis en soffa? Här är 5 tips: 

1. Köp en soffa som enligt tillverkaren inte har behandlats med flamskyddsmedel

2. Köp en soffa utan fyllning av skumgummi (blandning av naturgummi och syntetisk gummi) eller skumplast/kallskum/polyeter/polyuretan och som istället är fylld med polyester. Dubbelkolla med tillverkaren så att polyestern inte är flamskyddsbehandlad. Eftersom polyester är en plast så är detta alternativ inte heller att föredra även om det är bra om soffan inte innehåller flamskyddsmedel.

3. Köp en soffa med fyllning av naturmaterial – det kan vara ull, bomull, dun, fjäder, kokosfiber, tagel, gummerat tagel, naturlatex etc. Dessa material innehåller högst sannolikt inte flamskyddsmedel. Norrgavel känns outstanding inom detta, men prisnivån gör märket svårtillgängligt för många.

4. Köp en soffa i trä utan fyllning – den kan du sedan komplettera med egna utvalda kuddar och filtar i naturmaterial. Här kan du själv styra mer över soffans innehåll och låta kreativiteten flöda.

5. Ett alternativ kan också vara att du tar en existerande soffa och byter ut det skum som du tror är flamskyddsbehandlat mot ett skum eller annat material som inte innehåller flamskyddsmedel. Tvätta då överdragen flera gånger för att bli av med oönskade ämnen innan du fyller dem med annat material. Dessvärre kommer då dessa giftiga ämnen riskera att spridas ut till våra vattendrag, vilket är fallet med de flamskyddsmedel som sätter sig på våra kläder.

Har du fler tips kring hur man ska tänka när man söker möbler utan flamskyddsmedel? Lämna en kommentar nedan.

Image: simpleinsomnia