giftfri förskola engångshandskar plasthandskar PVC vinyl nitril polyeten

En enkel och billig åtgärd i arbetet med att fasa ut skadliga ämnen på förskolan är att byta ut engångshandskarna i PVC/vinyl.

Testfakta konstaterade för några år sedan att det fanns hormonstörande ämnen i samtliga testade vinylhandskar, nämligen ftalaterna DEHP och DINP. I en del fall var halterna dessutom mycket höga. Se de detaljerade testresultaten här.

Problematiken i förskolemiljön finns både vid blöjbyte och matlagning. Vid blöjbyte exponeras såväl förskolepersonalen som barnen för ftalater vid användning av handskarna. Ftalater läcker dessutom ut i luften från en öppnad förpackning med handskar.

Det har sedan länge varit bekräftat i forskningen att ftalater kan överföras från handskar till mat. Testfakta skriver att “i Japan förbjöds vinylhandskar inom livsmedelsindustrin redan år 2000 efter att forskare visat på en tydlig koppling mellan halterna av ftalater i färdigförpackad mat och användandet av vinylhandskar”.

Vad är då lösningen?

  1. Avlägsna alla handskar som är gjorda av PVC eller vinyl som är ett annat ord för detsamma.
  2. Skaffa istället ftalat-fria handskar som antingen är gjorda av nitril som på bilden eller polyeten. Naturskyddsföreningen har lyft fram nitril och polyeten som de bästa alternativen till vinyl.