Tredjehandsrökning

Det är vida känt att såväl aktiv rökning som passiv rökning är skadligt för hälsan. Varje cigarett innehåller tusentals kemikalier varav runt 70 är cancerogena ämnen.

För den skepsis som tycks råda kring många andra legala produkter som man på senare tid har upptäckt vara/sannolikt vara ohälsosamma så bör man påminnas om att det tog herrans många år innan det infördes varningsetiketter på cigarettpaketen. Och att det överhuvudtaget fortfarande är lagligt att sälja cigaretter stavas hardcore lobbying. Detsamma gäller för många andra produkter – de borde inte finnas där i våra butiker, men lobbyingen och de ekonomiska intressena trumfar fortfarande konsumentskyddet och den samhälleliga omtanken.

Men om vi återgår till rökningen så vill jag belysa en lite mer okänd form – nämligen tredjehandsrökningen. En israelisk cancerorganisation fångade det så väl ovan när de visualiserade soffan som en cigarett. Så här lyder annonstexten:

“When you smoke at home, your home smokes back. 
Even if you don’t smoke near your family, ‘Third Hand Smoking’ still endangers their health.”

Det innebär att när man röker i hemmet så sätter sig allehanda ohälsosamma kemikalier i möbler och inredning, som människor sedan kan exponeras för vid ett senare tillfälle.

Forskare i Kalifornien menar att det finns betydande hälsorisker med tredjehandsrökningen. Kontamineringen i hem och andra miljöer där det röks är stor – både på diverse ytor och i dammet. Forskarteamet menar att åter-emission av dessa kemikalier från kontaminerade ytor kan leda till nivåer som liknar dem vid rökning. Man har vid analyser kunnat konstatera att cancerogena ämnen från tobaksröken kan finnas kvar i hus, lägenheter, hotellrum etc under väldigt lång tid efter det att rökningen har upphört.

Om du är gravid eller förälder och har familjemedlemmar som röker i sina hem så rekommenderar jag att de skaffar sig en luftrenare som kan ta hand om mycket av det giftiga i tobaksröken i samband med själva rökningen istället för att det ska sätta sig i möblerna.

Bäst är en luftrenare med kolfilter som är extra effektivt för att absorbera gaser. Här säljs diverse luftrenare varav det svenska märket Blueair har ett SmokeStop-filter innehållande aktivt kol.