giftiga kemikalier föräldraskap mamma pappa

Det känns oerhört kul att nu ha genomfört min föreläsningsturné. Jag möttes av ett stort engagemang och det uppstod många intressanta diskussioner. Det var inspirerande och jag känner mig ännu mer taggad att jobba vidare med att synliggöra kunskap och insikter för att fler ska ställa om till en mer medveten, giftminimerad livsstil.

Min förhoppning var att nå ut både till personer som vill börja sätta sig in i det här ämnet och personer som redan har uppnått ett visst enagagemang och medvetenhet kring frågor som rör begränsningen av exponering för giftiga kemikalier.

Jag ska villigt medge att endast en minoritet av deltagarna tycktes vara ‘nybörjare’ och att jag till hög grad talade inför personer som redan ser det här som en viktig fråga. Däremot hoppas jag såklart att både ha fördjupat kunskapen och engagemanget hos många. Även de som kände till mycket av innehållet sedan tidigare har förhoppningsvis peppats till att göra fler förändringar i vardagen för att ytterligare begränsa förekomsten av skadliga kemikalier.

Jag har funderat mycket på varför inte fler föräldrar valde att se min föreläsning som relevant. Att ha talat inför runt 700 deltagare är förvisso helt ok med tanke på att jag varken är en offentlig person eller har skrivit en bok, men baserat på innehållets natur så borde jag ha kunnat attrahera flera tusen deltagare.

Dels handlar det såklart om att mitt gräsrotsinitiav utgick från en begränsad plattform och att jag inte använde mig av någon betald annonsering förutom små experiment via Facebook. Men ändå. Fantastiska individer hjälpte mig att sätta upp flyers på en mängd ställen och jag upplever att jag nådde ut ganska bra på olika sätt via webben och olika sociala medier.

Det finns nog en rad olika anledningar till att vi har en bit kvar att vandra tills en majoritet svenska föräldrar har blivit mer medvetna kring de konsumtionsval som de dagligen gör åt sina barn.

Eftersom det kan upplevas som ett läskigt ämne så är det säkert många som väljer att låta ångesten styra. Det kan lätt leda till att man hellre sticker huvudet i sanden än att sätta sig in ämnet och upptäcka att det finns många saker man faktiskt enkelt kan förändra för att markant begränsa barnens exponering för giftiga kemikalier.

Vidare väljer många föräldrar att förledas av tanken/myten om att man kan lita på att det som säljs i våra butiker är bra för vår hälsa. Sanningen är den att mycket som säljs innehåller fortfarande tillåtna ämnen som vi nu vet eller befarar är skadliga för oss. Och vår tillsynsmyndighet Kemikalieinspektionen identifierar via stickprov löpande produkter som inte lever upp till den gällande EU-lagstiftningen.

En annan aspekt som jag tror kan vara en del av kärnproblemet är också varumärket “gifter” eller “giftiga kemikalier”. Dessa begrepp kan säkert upplevas breda, luddiga och ‘oattraktiva’ – och därigenom göra det svårt för enskilda föräldrar att se att relevansen för deras föräldraskap faktiskt är väldigt hög. Vidare tror jag att varumärket “giftiga kemikalier” kan upplevas innefatta vissa områden som upplevs som extrema, flummiga, oseriösa, paranoida osv.

Jag hoppas att bilden av de olika begrepp som används av mig och andra ska börja upplevas som mer ‘för mig’, alltså som mer relevanta för gemene man att förhålla sig till och ta på fullt allvar. Man behöver inte engagera sig inom alla områden som kan ingå i området ‘gifter’ utan det kan räcka med enklare och mer självklara val såsom att föra in mer ekologiska och giftminimerade produkter inom mat, köksgeråd, leksaker, kläder, sängkläder, hudvård, städ etc.

Det viktigaste är att man ser det som primärt att informera sig och göra medvetna val oavsett vad det handlar om. Konsumentskyddet i vårt samhälle är tyvärr alltför svagt och man kan inte leva i tron om att allt som säljs i butik är ok för vår hälsa och miljö. Vi behöver istället tillgodogöra oss kunskap för att kunna främja de alternativ som har valt att satsa på ett giftminimerat innehåll och därigenom ta ställning emot de mindre bra alternativen som rimligtvis snarare bör avlägsnas från butik.

Jag vill med min blogg försöka att tillgängliggöra och förenkla kunskap och insikter som gör att fler föräldrar upptäcker att detta är något väldigt viktigt för sina barn. Och det gäller inte enbart små barn. Människans hormonsystem utvecklas från fosterstadiet upp till 20-årsåldern och under denna period är det exempelvis extra viktigt att begränsa exponeringen för hormonstörande ämnen.

Jag har full förståelse för att gifter och kemikalier kan kännas som ett tråkigt ämne. Men oavsett vad, så är giftiga kemikalier och vikten av att agera mer kemikaliesmart i vardagen en integrerad del av det moderna föräldraskapet. Om du är mamma, pappa, mormor, morfar, farmor, farfar etc så är det fundamentalt viktigt att hjälpa era barn och barnbarn till att få vistas i så hälsosamma miljöer som möjligt och att använda sig av produkter som innehåller så få farliga kemikalier som möjligt.

Ett giftminimerat föräldraskap är här för att stanna. Och ju förr fler föräldrar upptäcker vikten av det, desto bättre är det för barnens hälsa och framtidsutsikter. Se det inte som något läskigt utan se det snarare som inspirerande att kunna göra fler medvetna konsumtionsval som inte enbart är bra för dig och dina barn utan som även bidrar till en bättre miljö och bättre förhållanden för människor som jobbar inom produktion runtom i världen.

Om du som läser detta är gravid, förälder eller mor-/farförälder, dela gärna med dig av dina tankar och känslor kring giftminimering och föräldraskap.

Bild: Bill Abbott