Sundbyberg giftfri förskola handlingsplan omslag

Jag har på många ställen läst att Sundbyberg lyfts fram som ett exempel på en kommun/stad som jobbar väldigt proaktivt med frågan om giftfri förskola. Och jag håller med om att de verkar lägga en del resurser på detta vilket jag ser som något väldigt positivt.

Jag har bland annat tagit del av Sundbybergs Handlingsplan för giftfria förskolor – 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor. Det är ett gediget arbete och jag rekommenderar dig att läsa handlingsplanen, i synnerhet om du jobbar som förskolechef eller om du jobbar med giftfri förskola centralt hos en kommun.

Det jag däremot slås av är att även en ambitiös kommun som Sundbyberg ändå lägger ribban alldeles för lågt. Låt mig ta följande exempel som är saxat från handlingsplanen:

Sundyberg Handlingsplan Giftfri förskola

Var det något som stack ut när du läste det? Jag noterade “Tidsplan: Rensa bort på sikt”. Man konstaterar alltså att mjuka plastleksaker av PVC eller annan plastsort som är äldre än 2007 sannolikt innehåller ftalater som är förbjudna inom EU idag och att de även kan innehålla bly. Men trots den slutsatsen så ska sakerna ändå rensas bort på sikt.

Min bedömning är att den enskilda förskolan borde få max 4 veckor på sig att avlägsna och delvis ersätta gamla mjuka plastleksaker. Och att även avlägsna väldigt gamla hårda plastleksaker.

Varför ser Sundbyberg inte att varje enskilt barn måste skyddas genom ett snabbt agerande? “Rensa bort på sikt” är inte att ta frågan om en giftfri förskola på tillräckligt stort allvar. Det ger en signal till den enskilda förskolan om att denna punkt inte är såpass viktig som den faktiskt är.

Vi pratar om leksaker som högst sannolikt inte längre är tillåtna att säljas i butik idag. Men de fortsätter av någon outgrundlig anledning att leva kvar ute på förskolorna där de små barnen suger och biter på dem.