giftiga kemikalier giftfri PAH

Det är trist att se att många nybyggda lekplatser satsar på underlag av mjuk asfalt och konstgräs. Material som kan läcka oönskade ämnen till omgivningen.

Det finns i mina ögon en rad bättre naturliga underlag såsom naturligt gräs, sand och bark. Rikligt med sand eller bark fungerar också väldigt bra som dämpande skydd när barn faller från en gunga eller lekställning.

En vän berättade att hennes barns förskola planerar att anlägga konstgräs istället för naturligt gräs. Jag vände mig till Naturskyddsföreningens plastexpertis för att höra efter vad deras perspektiv är.

De menar på att för lekplatser så är det bästa alternativet att använda naturliga material, vilket också främjar övning av grovmotorik i en icke-plan miljö. Om man absolut vill använda konstgräs, så ser de följande som det bästa alternativet: en packad sandyta med konstgräs av polyeten eller polypropylen med sand som ifyllnadsmedel.

Konstgräs är också väldigt vanligt förekommande som underlag till fotbollsplaner. Det utgör ett sätt för däckindustrin att få ut gamla bildäck som inte får läggas på deponi (för mer information om hantering och återvinning av bildäck, gå till Svensk Däckåtervinning AB).

Naturskyddsföreningen anser att man istället för att använda gamla bildäck (bland annat på grund av problematik med rester av cancerogena Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAH:er)), så bör man se till att använda nytt gummi. Företrädesvis då EPDM-gummi (Etenpropengummi).

Gummi används dels under själva gräsplasten, som ett dämpande lager, men också som ett ifyllnadsmedel för att de syntetiska grässtråna ska stå upp. Detta ifyllnadsmedel behöver fyllas på med jämna mellanrum, ofta vartannat år. En konstgräsplan beräknas idag hålla i 10 år.

Det känns trist att utmärkta naturmaterial såsom äkta gräs, sand, bark och kork många gånger får ge vika för konstgräs, mjuk asfalt etc. I somras var jag med min dotter på en relativt nyanlagd lekplats i Aspudden, Stockholm. Solen värmde på den mjuka asfalten vilket gav upphov till ett ‘moln’ av frän stank. Inte den skönaste miljön för små barn att leka i.

Bild: Alvizlo