Luftrenande växter krukväxter absorberar gifter giftiga kemikalier hälsosam luft inneluft NASA

I två tidigare inlägg här och här, har jag skrivit om vad fantastiskt det är att vanliga krukväxter inte bara kan ge oss en vacker miljö, god luftfuktighet och syretillförsel utan även absorbera giftiga kemikalier som kan finnas i vår inomhusluft.

Även om Sverige generellt sett upplevs ha renare luft än många andra delar av världen så är det även här så att inomhusluften kan vara upp till många gånger sämre än uteluften. Det kan bero på kontaminerad uteluft i kombination med dålig ventilation i bostaden, men också att byggmaterial och de prylar vi har i hemmet läcker oönskade kemikalier

Det var amerikanska NASA som i slutet av 1980-talet gjorde upptäckten att vanliga gröna växter på ett naturligt sätt kan hjälpa till med att ta upp giftiga ämnen från luften.

The NASA Clean Air Study hade som syfte att undersöka olika möjligheter att rengöra luften på rymdstationer.

Det gavs ut några olika rapporter som innehåller data kring hur bra specifika växter klarade av att absorbera de giftiga ämnen som undersöktes. Bland annat mätte man upp en plantas totala lövyta och hur många mikrogram av ett visst ämne som den under en 24-timmarsperiod klarade av att avlägsna från luften.

En av NASA-rapporterna kan du läsa i sin helhet här: Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement. Riktigt intressant läsning!