giftfri förskola Göteborgs Stad

Det är jättekul att se hur man på många håll i landet jobbar alltmer proaktivt med att dels sprida information, dels agera för att ställa om till en mer hälsosam förskolemiljö.

I höstas var jag som del av initiativet GreenhackGBG inbjuden att föreläsa hos miljöförvaltningen vid Göteborgs Stad. Jag blev imponerad av engagemanget som jag mötte.

Om du är nyfiken på hur man jobbar med frågan i Göteborg så länkar jag här till digitala versioner av några av deras trycksaker:

Materialet är värdefullt för miljöförvaltningar, utbildningsförvaltningar, förskolor, föräldrakooperativ etc i andra delar av landet som vill få input till sitt respektive arbete med ‘giftfri förskola’.

Jag önskar att det fanns ett nationellt initiativ med en gemensam digital plattform så att man slapp lägga tid och resurser på mer eller mindre samma saker.

Med centralt framtaget material så skulle tiden snarare kunna läggas på att via en gemensam plattform tillsammans bygga upp alltmer kunskap kring alternativa lösningar på problem som man möter i förskolan. Nu sker istället tusentals isolerade dialoger på olika ställen i landet om exempelvis vilka madrasser som ska ersätta de i skumgummi med PVC-överdrag.

Men i brist på en sådan gemensam plattform så gäller det att lära så mycket som möjligt av varandra genom att sprida framtaget material och proaktivt söka dialog för att hjälpa varandra. Jag vet att det redan finns olika forum där man möts regelbundet för kunskapsutbyte och jag hoppas att alltfler väljer att ansluta till något av dem.