bisfenol-fri BPA-fri

Tidigare hade budskapet ‘BPA-fri’ – dvs fri från Bisfenol A – på en förpackning till en plastprodukt ett större värde och relevans än vad det numera har.

Nya studier – bl.a. en från University of Calgary – har kommit fram till att BPS / Bisfenol S, dvs den bisfenol som i en del fall används istället för BPA rentav skulle kunna vara skadligare än ämnet det ersätter.

Forskarna i Calgary menar på att alla ämnen som strukturellt liknar BPA bör ses som osäkra kemikalier att addera till plaster. Det här är ett konkret exempel på hur galet det står till med bristen på regleringar av kemikalier. Om forskare kommer fram till att en viss kemikalie anses ha negativa effekter så kan kemibranschen ta fram en lätt modifierad kemikalie och använda den istället. Det tar sedan forskningen ytterligare x år att komma fram till huruvida detta nya ämne kan ha negativa effekter.

En av forskarna vid University of Calgary, Deborah Kurrasch, sade till Washington Post att: “A lot of the alternative chemicals have not been adequately tested because they don’t have to be. A compound is considered safe (by the Food and Drug Administration) until proven otherwise.”

Det här är en stor disconnect och är anledningen till att vi i en rad fall i efterhand har kommit fram till en kemikalies giftighet – först efter att den kanske redan har fått global spridning hos människor och i naturen. Omvänd bevisbörda borde gälla, dvs producenten av en kemikalie ska påvisa att ämnet inte kan vara skadligt för människa eller miljö innan det får användas på marknaden.

Med tanke på att det alltså anses finnas en problematik med strukturellt liknande ämnen så framstår bisfenol-familjen som helhet problematisk och hela gruppen ämnen borde kunna förbjudas.

Det står BPA-fri på förpackningen till nappar från märket NUK så jag ställde frågan till producenten om hur de förhåller sig till andra bisfenoler. Det visade sig att man har satt upp en rad bisfenoler på sin ‘black list’ över ämnen som inte får förekomma i deras produkter. Följande bisfenoler finns med på deras svarta lista: Bisfenol A, Bisfenol B, Bisfenol C, Bisfenol E, Bisfenol F, Bisfenol S och Bisfenol Z.

Det finns fler ämnen i bisfenol-familjen, men Dr. Steffen Berger, Head of Laboratory på MAPA GmbH i Tyskland – ägaren av varumärket NUK – säger följande: “The listed bisphenols in our Black List are the only bisphenols used for commercial thermoplastics. So other bisphenols are not relevant for plastic products like our mouth shields.”

Alltså är plastsköldarna på NUK:s nappar inte bara BPA-fria utan även bisfenol-fria. ‘Bisfenol-fri’ blir ett allt viktigare budskap från tillverkare eftersom vi inte kan lita på de bisfenoler som används som ersättare i BPA-fria produkter. Om det står BPA-fri, kolla alltid med tillverkaren vad de har använt istället.