riksdagsmotion skolträdgård trädgårdsodling i skolan odla utbildning

Som uppföljning till mitt inlägg om varför varje skola borde integrera ekologisk odling i undervisningen, så berättade en vän att hon skrivit en motion om skolträdgårdar 2013 som lades fram i riksdagen av Mats Pertoft (MP).

Det är en mycket intressant motion, som du kan läsa här. Dessvärre blev det avslag på den utan någon ytterligare utredning. Du kan läsa yttrandet om detta på sid 91-93 här.

Det som jag ser framför mig i det jag beskrev i mitt inlägg är en stor fråga med betydande, mångfasetterad inverkan på samhällets och den enskilda individens utveckling. Därför känns det extra deprimerande att ta del av den oengagerade motiveringen till avslaget. Så som politiken bedrivs idag så tycks det allra mesta bli mediokert och oinspirerande.

Titta exempelvis på Fridolin som med hög svansföring skulle reformera skolan på 100 dagar. Vad har hänt där? Inte mycket. Han själv lyfter fram att man har nyanställt många inom skolan och det är såklart bra men antalet skolbarn växer också kraftigt så effekten av detta lär inte bli speciellt stor.

Och jag hade förväntat mig mycket mer eftersom skolan inte reformeras genom fler anställda utan vi behöver fler nyskapande och spännande idéer som skapar en reell förändring.

Vad gäller avslaget på motionen, så kanske någon med mer insyn i politiken kan kontra med att det är så här det går till och att det är med detta könlösa språk man tar sig an viktiga idéer.

Mitt svar blir då att det inte finns någon anledning till att det politiska klimatet ska behöva kväva nästintill varenda idé som verkligen kan skapa reell, positiv förändring. Raljerar jag nu? Kanske, men jag vill utmana dig som läsare att nämna en stor idé som ledande politiker har klubbat igenom och genomfört de senaste 5-10 åren, som dessutom verkligen på ett värdeskapande sätt har transformerat det område som initiativet ifråga omfattar. Någonting som har berört de många människorna på djupet? Tro mig, jag vill ha fel på den här punkten så vill gärna höra om saker som jag kan ha missat.

De små inkrementella förbättringarna (som ofta inte ens är förbättringar) duger inte.