Gifter giftiga kemikalier i hemmet giftfri vardag

I lördagens Dagens Industri är jag med i artikeln “Så blir du av med gifterna hemma” och vill önska alla nya besökare till min blogg hjärtligt välkomna!

Det här med att det finns oönskade ämnen i olika vardagsprodukter är sannerligen en trist företeelse. Men nu när så tyvärr är fallet, vill jag på olika sätt lyfta fram att det finns bättre alternativ på marknaden – alternativ som innebär att man visar omtanke för såväl sig själv och sin närmaste familj som sina medmänniskor och miljön.

Jag har en stark tro på att ju fler individer som tar desto fler genomtänkta köpbeslut som hyllar de företag som saluför schyssta produkter, desto snabbare kommer samhället att kunna ställas om.

Och jag har även en stark tro på försiktighetsprincipen – en approach som tyvärr bespottas av många men som för mig handlar om ansvarstagande och sunt förnuft.

Om det finns skäl till att tro att något kan vara skadligt – i synnerhet om det handlar om gravida eller barn upp till 20-årsåldern – så är det för mig en självklarhet att hålla sig avvaktande fram tills dess att man kan avfärda eventuella negativa effekter. Skälet till att inte åberopa försiktighetsprincipen är för det mesta drivkraften att tjäna pengar, vilket känns som ett fattigt skäl när det gäller vuxnas skyldighet att skydda barnen fram tills dess att de har möjligheten att själva ta egna beslut. Läs gärna om 10 anledningar till varför barn är extra utsatta för ohälsosamma kemikalier.

Jag är inte emot marknadstänket som sådant, men jag är för att hälsoperspektivet kring människa och miljö ges en mycket mer framträdande roll. Det är hög tid att en större del av bevisbördan läggs på de som producerar, importerar och använder kemikalier – inte att forskningen ska försöka hinna ikapp när avståndet mellan kemikalieanvändning och kemikaliekunskap ter sig som ofantligt stort.

Case in point: industriellt framtagna så kallade perfluorerade ämnen har hunnit spridas globalt till människor, djur och natur. Dessa ämnen befaras kunna ha negativa långsiktiga effekter på människans, djurens och miljöns hälsa. Ämnenas nedbrytningstid är så långsam att man i vissa fall knappt kan överblicka när de kan försvinna. Samtidigt som den globala spridningen är ett faktum så försöker nu forskare världen över att långsamt men säkert lära sig mer om ämnena och hur de på olika sätt kan vara skadliga för oss.

Jag bor i Uppsala och där har Uppsala Vatten ännu inte lyckats avlägsna perfluorerade ämnen från dricksvattnet. Invånare i Uppsala – gravida, bebisar, småbarn etc – tvingas därför att via varje liter kommunalt dricksvatten få i sig en dos av dessa industrikemikalier med potentiellt stor och långsiktig skadlig verkan på människokroppen. Det är skandalöst och varje politiker i Uppsala borde engagera sig i frågan och verka för att Uppsala Vatten lyckas rena dricksvattnet.

Det finns många områden att belysa. Återvänd gärna hit till Kemikaliepappan lite då och då för övergripande samhällsdiskussioner men framförallt för allehanda praktiska tips och hacks kring hur du kan göra små, men viktiga förändringar i vardagen. Jag håller också föreläsningar i ämnet så hör gärna av dig om du exempelvis är intresserad av att ge personalen en inspirerande lunchföreläsning.

Följ mig även gärna på Facebook och Instagram.