iPhone smartphone mobil mobiltelefon strålning mobilstrålning barn förskola förälder WiFi Wi-Fi trådlöst nätverk

Ibland går man omkring ovetandes om saker som man gör alldeles i onödan. Så var det för mig när det gäller hur jag använder min smartphone, i mitt fall en iPhone.

Jag har stor respekt för den ökande förekomsten av strålning i samhället och tycker att man i synnerhet när det gäller små barn bör vidta försiktighetsprincipen. Vissa europeiska länder har valt att förbjuda Wi-Fi i förskolan och jag tycker att vi borde göra detsamma även i Sverige. I försiktighetsprincipens namn. Och låt oss vara ärliga – vi tror väl ändå inte på fullt allvar att barnen behöver läsplattor för att utvecklas så bra som möjligt under förskoletiden? När jag hör att en förskola pratar om att de använder iPads för att barnen tidigt ska lära sig att söka information via nätet så blir jag lite mörkrädd. Främja istället barnens kreativitet genom att utnyttja den kraft som finns hos barnen att skapa egna lekar ur de mest basala föremål. Och lär barnen att tidigt få kontakt med naturen. Vi behöver revolutionera förskolan och barnens kreativitet behöver ingalunda hjälp av läsplattor.

När det gäller användningen av en smartphone så finns det sätt att både välja att utnyttja de fördelar som det innebär att ha en mobil och samtidigt tänka på hur man på olika sätt kan begränsa exponeringen för strålning från mobilen.

Jag ska nämna några saker som kanske kan ses som självklara men som säkert många inte tänker på.

1. Se till att WiFi / trådlöst är avstängt – på riktigt

När du inte har behov av att koppla upp dig på ett nätverk via Wi-Fi i mobilen så se till att den funktionen är helt avstängd. Det ska stå ‘av’ eller ‘off’. I min iPhone så finns det även ett läge som heter ‘Inte uppkopplad’ eller ‘Not connected’. Det betyder inte att Wi-Fi:n är avstängd utan snarare att man inte är uppkopplad mot ett nätverk. Det mobilen däremot gör är att den konstant läser av omgivningen och identifierar de olika trådlösa nätverk som kan hittas. Detta standby-läge innebär att extra strålning konstant genereras helt i onödan eftersom du ändå inte vill koppla upp dig mot ett nätverk.

2. Stäng av datatrafiken när du inte behöver använda Internet via mobilen

Om du bitvis endast behöver använda mobilen för telefonsamtal och SMS så stäng manuellt av datatrafiken (‘cellular data’ på engelska) för att inte i onödan generera strålning från den. Många appar ligger i bakgrunden och skickar/tar emot data utan att du aktivt gör något. En nackdel med att stänga av datatrafiken är att du då inte kan skicka eller ta emot bilder via MMS samt du får inga meddelanden från de appar som är inställda på ‘push’ (exempelvis Facebook, Twitter etc).

3. När du inte vill eller behöver vara nåbar, stäng av alla funktioner som innebär kontakt med en mobilmast genom att välja Flygläge.

Man vill kanske oftast ha med sig mobilen utifall att man behöver ringa, maila etc och allt oftare fungerar mobilen som första-kameran när man är på språng. Men när du inte behöver använda några funktioner som kräver uppkoppling mot en mobilmast så använd Flygläget (alternativt stäng av mobilen helt).

Dubbelkolla så att Flygläget på din specifika telefonmodell faktiskt innebär att telefoni, datatrafik, WiFi, Bluetooth etc sätts på ‘off’/’av’.

Flygläge eller helt avstängd känns också högst lämpligt om man vill ha mobilen nära där man sover eftersom det känns som väldigt onödig exponering för strålning under den tid av dygnet som kroppen fokuserar på att återhämta sig och repareras.

Välj själv huruvida du ser det som angeläget att begränsa strålningen i din närhet eller inte. Men jag tycker att det är viktigt att förstå att läget börjar bli ganska otydligt när å ena sidan myndigheter i länder såsom Sverige godkänner användningen av trådlös teknik i dagsläget inklusive på förskolor och å andra sidan 190 forskare från 38 länder gemensamt har skickat en ‘International EMF Scientist Appeal’ till FN och WHO med en vädjan om att utveckla mer restriktiva guidelines kring elektromagnetiska fält (EMF) och trådlös teknologi.

Deras vädjan är sprungen ur att man alltmer via forskning lyckas styrka riskerna med detta snabbt växande globala problem. De forskare som skrev under dokumentet har tillsammans publicerat över 2 000 ‘peer-reviewed’ studier kring biologiska effekter respektive hälsoeffekter från icke-joniserande strålning.

På ett kraftfullt sätt understryker de att myndigheters nuvarande regleringar inte är utformade på ett sätt att de lyckas skydda människors hälsa. De anser att vi har påtvingats ett globalt biologiskt experiment utan vår tillåtelse. Forskarna kallar det för en global hälsokris och ber FN och WHO att visa på ledarskap och hantera den här frågan på ett mer ansvarsfullt sätt.

Titta på det här klippet med Dr Martin Blank, forskare vid Columbia University, som agerar talesperson för de 190 forskarna som står bakom vädjan.

Sprid gärna detta inlägg vidare till dina vänner och bekanta. Detta handlar ingalunda om alarmism utan det är viktigt att vara medveten om att – precis som inom kemikalier – så är regleringen kring strålning högst bristfällig och det känns som att situationen är bortom myndigheters kontroll. Och fundamentalt är att vi här har en samling av 190 seriösa och trovärdiga forskare som ur ett kunskapsperspektiv reagerar på en utveckling som ingen tycks vilja ta ansvar för.

Ofta kan jag läsa om hur kritiker till strålning förlöjligas och förminskas. Nu är det väl ändå läge att snarare ifrågasätta dem som tycker att det är fullt rimligt att exempelvis små barn ska exponeras för trådlöst uppkopplade läsplattor i hemmet och i förskolan, eller? 

Vi bör inte reagera i panik, men vi bör noggrant lyssna på vad forskningen har att säga och så bör vi ta några steg tillbaka när det gäller små barns användning av trådlöst uppkopplade apparater eftersom dessa individer är de allra känsligaste i samhället.

Om man ändå vill utnyttja den trådlösa teknologin, så tänker jag att man åtminstone ska agera på ett sätt så att man på olika sätt kan justera beteendet lite för att därigenom begränsa exponeringen för strålning.

Då kan man tänka på tips såsom de som jag nämner i början av inlägget samt ha en övergripande koll på hur länge man sitter och använder en WiFi-uppkopplad mobil eller läsplatta. Tiden är sannolikt en väldigt viktig faktor för att begränsa den sammantagna exponeringen för strålning.

Låt oss tänka till mer kring hur vi väljer att utnyttja den trådlösa teknologin för att se om vissa beteenden kan justeras till gagn för att begränsa vår samlade exponering.