Giftiga ämnen i dricksvatten

De senaste åren har det uppdagats ett otal fall av kommunalt vatten som innehåller hälsoskadliga ämnen. Kommunernas kontroll av dricksvattnet tycks vara uppseendeväckande bristfällig och jag anser att vi inte längre kan gå runt i tron om att vårt vatten är säkert och bra för vår hälsa.

Vatten är ju vårt viktigaste livsmedel och inte ens det kan vi lita på.

Jag har pratat med Stockholm Vatten och de anser såklart att vattnet är bra. Förutom alla de fall då kommuner upptäckt allvarliga halter av skadliga ämnen, så handlar det – enligt Stockholm Vatten – ’rena’ vattnet om att det får innehålla en mängd olika ämnen inom uppsatta gränsvärden.

Jag undrar hur många nya ämnen som ska tillåtas få träda in i vårt dricksvatten. Jag har bland annat läst uppgifter om att man i ett kommunalt dricksvatten kunde hitta spår av runt 21 olika läkemedel.

Tänk på att gränsvärdena gäller för de specifika ämnena var för sig. Det vill säga vattenbolagen har ingen som helst aning om hur den sammantagna cocktailen av ämnen som man får i sig via vattnet påverkar människan. Det är en ganska betydande kunskapslucka, eller hur? Och därmed ett väldigt starkt case för att många ämnen överhuvudtaget inte ska få finnas i vattnet.

Konceptet gränsvärden känns helt enkelt inte tillräckligt säkert om man samtidigt inte vet tillräckligt mycket om cocktaileffekten. Gränsvärden tycks vara ett resultat av kommunernas misslyckande med att rena vårt vatten. Jag förstår att vattnet inte realistiskt sett kan vara helt fritt från oönskade ämnen, men det känns inte bra att ämnen snarare tycks adderas än avlägsnas.

Många husägare med egna brunnar har redan vanan inne att regelbundet testa sitt vatten för att säkerställa att det är tjänligt och för att veta vad det innehåller. Men egentligen anser jag att vi med kommunalt vatten också borde börja utföra egna tester av vattnet, förutom de tester som görs av vattenbolagen. I dagsläget så går ett sådant test på flera tusen kronor och när jag pratade med miljökontoret i vår kommun så fick jag beskedet att de inte kunde hjälpa mig med att finansiera ett sådant test.

I framtiden tror jag att rent, hälsosamt vatten kommer att bli en mycket större samhällsfråga och jag hoppas att vattentester då kommer att kunna vara mer tillgängliga genom lägre pris och mer pedagogiskt förpackade tjänster för allmänheten.

Det finns dock en fundamental åtgärd som jag rekommenderar att alla gör för att på ett enkelt sätt undvika giftiga halter av vissa ämnen som riskerar att fällas ut i vattnet från vattenrören och vattenkranen.

Vatten som har varit stillastående ett tag kan ha förhöjda halter av bly, nickel, koppar etc som läckt ut via kökskranen eller vattenledningen. Kommunalt dricksvatten innehåller redan bly men halten är väldigt låg. Halten riskerar att bli avsevärt högre på grund av att exempelvis kökskranar av mässing kan avge bly till dricksvattnet som passerar kranen.

Spola därför alltid i kranen en stund innan användning för att spola ur ledningarna. I synnerhet när vattnet varit stillastående under natten och du ska använda det första vattnet på morgonen. Men även dagtid rekommenderar jag att alltid spola en liten stund innan användning.

Det är svårt att säga vilken exakt tid som är nödvändig, men på morgonen kan du gärna låta kranen rinna ca 30-45 sekunder och dagtid ca 10-15 sekunder. Känn efter så att vattnet är riktigt kallt vid användning.

Spola sedan inte med full kraft när du väl tappar upp vatten för att undvika att ämnen lösgörs på grund av det.

Rekommendationen att spola vatten innan användning verkar delas av alla berörda. Stockholm Vatten tipsade om det och Livsmedelsverket rekommenderar det också.

Jag förstår att man kan tycka att det är slösaktigt att spola vatten innan användning, men tyvärr är det ett nödvändigt sätt för att minska risken att få i sig förhöjda halter av hälsoskadliga ämnen.

Bild: Petras Gagilas