golv trägolv giftfritt golv linoleum parkett PVC-golv hormonstörande ämnen ftalater

När vi vill begränsa exponeringen för giftiga kemikalier i såväl hemmet som på förskolan så kan valet av golvmaterial ha en reell inverkan på inomhusmiljöns kvalitet.

För att hjälpa dig att navigera bland olika golvmaterial så har jag sammanställt en liten guide baserat på information från Ekobyggportalen – en suverän webbportal som samlar kunskap för att främja ett sunt och miljösmart byggande.

Välj naturmaterial

En övergripande princip är att välja ett golv i naturmaterial – exempelvis trä, klinker, linoleum eller natursten.

De alternativ som du framförallt bör undvika är golv i PVC-plast, heltäckningsmattor och laminat.

Om man måste limma vid montering av golv, använd naturliga golvlimmer. Och om du renoverar och först behöver riva upp ett golv så var försiktig med hanteringen. Exempelvis kan gamla plastmattor innehålla asbest.

Nedan följer lite mer detaljerad information om olika golvmaterial.

Trägolv

Trägolv bidrar till ett bra rumsklimat. Golvet kan underhållas vid repor genom att slipas och oljas om. Antalet gånger som golvet kan slipas beror på trämaterialets tjocklek. Om det är ett plankgolv så finns det oftast mer att ta av jämfört med om man väljer det som kallas parkettgolv i vilket träets tjocklek kan variera en del.

För att undvika oönskade emissioner av lim (vilket bland annat kan emittera formaldehyd) så bör parketten vara fäst på ett massivt träskikt istället för på en spånplatta. Om limning måste ske, så rekommenderas ett naturlim eller dispersionslim.

Träets fuktreglerande egenskaper bibehålls om man väljer ett oljat eller obehandlat golv istället för lack. Det obehandlade golvet kan man sedan själv olja in, såpa eller vaxa.

Laminatgolv är golv som försöker efterlikna trä till utseendet men som i regel inte är det. Det består vanligtvis av en underskiva av mindervärdigt trämaterial, oftast spånplatta, ett pappskikt med ett fotografi av sten eller trä och överst ett genomskinligt plastskikt. Laminatgolv är inte så slitstarka som de ofta utmålas att vara – vid punktering av ytskiktet så kan man inte åtgärda det genom slipning.

Mineraliska golv

Det finns en rad olika alternativ som tillhör kategorin mineraliska golv: klinker/kakel, tegelgolv, cementmosaik (terazzo), betonggolv, stengolv och lergolv.

Klinker/kakel tillverkas av fältspaltlera eller porslinslera, kvarts och krita. Massan pressas i formar och bränns vid hög temperatur. Kakelplattornas glasyr består av kvarts och andra mineraler som anses vara oproblematiska. Men glasyren kan däremot innehålla giftiga färgpigment – innehållande exempelvis bly. Även om oönskade ämnen kan vara väl bundna i glasyren så är det att rekommendera att söka efter glasyr utan gifter.

För mer detaljerad information om olika mineraliska golv, läs vidare på Ekobyggportalen.

Golv av kork (bl.a. linoleumgolv)

Linoleumgolv talas det mycket om numera eftersom det ses som ett relevant alternativ för förskolor som vill byta ut sina PVC-golv. Linoleum består av de naturliga ingredienserna kork, linolja och juteväv.

Det verkar dock inte helt problemfritt. Så här skriver Ekobyggportalen:
“Nylagda och nytvättade linoleumgolv kan dock utsöndra illaluktande aldehyder som frigörs vid oxidation av linoljan. Enligt Thomas Schmitz-Günter (författare ”Ekologiskt byggande och boende”) beror det på att tillverkarna förkortat tillverkningstiden av mattorna genom otillräcklig torkning. Vanligtvis fästes ett skikt av polyakrylat, PVC eller polyuretan på mattorna. Det är miljöskadligt och kan förlänga torktiden ytterligare. Vid köp av linoleummatta kan man därför begära att få mattorna utan detta skikt. I boken ”Ekologiskt byggande och boende” föreslås alternativt att man kan tvätta bort det med ett alkoholhaltigt rengöringsmedel.”

Rena korkplattor är också ett bra golvmaterial. Det tillverkas av naturkork som pressas under tryck och värme. Även här måste man enligt Ekobyggportalen se upp med tillsatser av plaster och PVC-skikt. Det bästa alternativet är plattor av ren kork som man själv behandlar med olja eller naturvax.

Plastgolv & gummigolv

Plastgolv gjorda av PVC är inte bara hälsoskadliga genom att de kan läcka betydande mängder av hormonstörande ämnen/mjukgörare/ftalater utan är också skadliga för miljön – i alla led från tillverkning till avfallshantering. Förutom ftalater kan PVC-mattorna innehålla giftiga klorparaffiner som är cancerframkallande och skadliga för levern. Vid brand läcker PVC-materialet dessutom skadliga substanser i form av frätande saltsyra och dioxiner.

En ytterligare problematik med äldre plastgolv är att de även kan innehålla asbest (i form av asbestpapp på mattans undersida) eller vara limmade med asbesthaltigt lim. När man river upp gamla plastmattor riskerar stora mängder hälsoskadliga asbestfibrer att frigöras ut i luften.

Ekobyggportalen skriver att ”om man bor i ett hus med plastmattor inlagda mellan 1950 och 1977, så bör man låta undersöka eventuellt asbestinnehåll innan mattorna rivs ut. Om golvet visar sig innehålla asbest är det bästa i regel att låta mattan ligga kvar och försegla den med ett ekologiskt golvmaterial. Alternativet är att låta ett saneringsföretag riva ut mattan.”

Problematiken med asbest och asbestlim gäller även gamla gummigolv. Nyare gummimattor innehåller vanligen det syntetiska gummit SBR. Giftiga nitrosaminer och cancerframkallande vinylcyklohexan kan riskera att läcka ut. Gummigolv är miljömässigt bättre än PVC men ändå långt ifrån ett förstahandsalternativ.

Heltäckningsmattor

Innehållet i heltäckningsmattor är vanligtvis syntetisk textil. Det ansamlas lätt damm, smuts och bakterier i dem vilket gör de ohygieniska och problematiska i synnerhet för allergiker och astmatiker.

Mattornas underskikt har ofta ett skumplastskikt av syntetgummi, polyuretan eller PCB, vilket kan innebära läckage av cancer- och allergiframkallande ämnen ut i inomhusluften.

Det finns även heltäckningsmattor i naturmaterial – exempelvis ull. Däremot måste man då se upp med eventuella tillsatser av malmedel.

Det finns andra bra, naturliga och giftminimerade alternativ tillverkade av kokos- och sisalfibrer.

De bästa golvmaterialen för ett sunt och giftminimerat hem

Om du har möjlighet att göra giftminimerade val av golvmaterial så rekommenderar jag en kombination av riktiga trägolv (plank eller parkett) och mineraliska golv (klinker etc) för ett hälsosamt och miljövänligt boende.

Men heltäckningsmatta i naturmaterial, plattor i naturkork eller linoleumgolv kan också vara intressant beroende på vad man är ute efter.

Bild: Dave Young