Debbie-Sterling-GoldieBlox

Kemikaliepappan handlar framförallt om omställningen till en medveten livsstil och vägen till en giftminimerad vardag för dig och dina barn. Men ibland vill jag gärna även dela med mig av tankar kring annat som rör livet som förälder.

Jag är pappa till en liten flicka och jag grunnar mycket på hur jag kan vara med och påverka hennes uppväxt så att hon färgas så lite som möjligt av samhälleliga könsstereotyper. Samtidigt tycker jag att det kan få finnas vissa skillnader mellan pojke och flicka – men bara så länge som det inte har någon inverkan på individens självkänsla eller individens upplevda och faktiska möjligheter i livet.

Det finns ett relativt nytt amerikanskt leksaksvarumärke – GoldieBlox – som jag tycker har en progressiv mission kring att vilja tänka nytt i de könsstereotypiska hyllorna i leksaksbutiker. Det finns ett extra stort behov av det i USA, men är även relevant i Sverige.

GoldieBlox erbjuder flickor spel som handlar om ingenjörskap och problemlösning.

Företagets kärninsikt är att ingenjörer löser många av de största utmaningarna som samhället står inför. Och i dagsläget så är närmare 90% av världens alla ingenjörer män. GoldieBlox menar att ingenjörerna inte kan bygga vår framtid på ett tillräckligt mångfasetterat sätt med en så stor avsaknad av det kvinnliga perspektivet.

Därför har man skapat en kvinnlig ingenjör som förebild för unga flickor. Målet är att redan i tidig ålder få flickor att bli intresserade av ingenjörskap och att bygga deras självförtroende inom problemlösning. GoldieBlox vill främja en generation flickor som med starkare självkänsla och större mod tidigt vill sätta sig in i teknologi. Detta för att kvinnor på sikt ska komma att utgöra en större del av de ingenjörer som för vårt samhällsbygge framåt.

Det kanske låter storslaget och naivt att vilja uppnå detta med några spel, men jag gillar deras vision och nytänkande. Deras spel är förvisso inte i linje med den typ av leksaker som jag normalt rekommenderar här, utan de är gjorda av plast. Men om man ska göra vissa undantag så tycker jag att GoldieBlox känns väldigt spännande och funderar själv på att introducera det för min dotter när hon är lite äldre. Spelen finns bland annat att köpa via Amazon UK här.

Nedan är ett videoklipp där GoldieBlox grundare Debbie Sterling berättar lite om företagets story. Visst är det inspirerande!?