Tag / empati

2015/02/11

Det stora empatigapet

empati giftiga kemikalier giftfri rökning röklukt tobakslukt cigaretter balkongrökning rökare

Gemensamt för de frågor som jag tenderar att brinna för lite extra är samhällets och gemene mans brist på empati för olika svaga grupper, vilka dessutom ofta utgörs av en mycket stor grupp människor. Jag ser förfärat på hur det svenska samhället genomsyras av ett ofantligt empatigap. Och jag förstår inte hur det har kunnat bli så här.

Läs vidare

Read More
2014/08/05

Hjälp familjen att visa omtanke för ditt medvetna & giftfria föräldraskap

Plastburkar plastbanta kök

Om man som föräldrar väljer att ställa om till en mer medveten livsstil för att värna om såväl människor som miljön så kan det ofta – åtminstone under en period – vara ganska utmanande. Utmaningen att hitta rätt, giftfria produkter och lösningar i olika sammanhang är i sig tillräckligt stor i ett samhälle där konsumentskyddet är undermåligt. Men utmaningen blir desto större om familjemedlemmar, vänner och bekanta, samt samhället i stort inte är med på noterna och stödjer denna omställning.

Läs vidare

Read More