Tag / flamskyddsmedel

2015/10/19

Finns det flamskyddsmedel i madrasser och möbler från IKEA?

IKEA flamskyddsmedel madrasser möbler

När man handlar möbler så är en relevant fråga att ställa till butiken eller tillverkaren huruvida produkten ifråga är behandlad med flamskyddsmedel eller inte.

Flamskyddsmedel består av ämnen med syftet att ett material inte ska börja brinna så lätt och för att minska spridningen av en brand. Vissa flamskyddsmedel anses vara hälso- och miljöskadliga – framförallt de så kallade bromerade och klorerade flamskyddsmedlen.

Läs vidare

Read More
2015/02/18

Gifter i möbler – Hur du kan undvika flamskyddsmedel i soffan

soffa möbler flamskyddsmedel gifter giftfri

Flamskyddsmedel i möbler är tyvärr utbrett och dessa ämnen har kopplats till cancer, hormonstörningar, lägre IQ, hyperaktivitet, nedsatt fertilitet, fosterskador, låg födelsevikt och andra hälsoproblem.

Över tid har de värsta flamskyddsmedlen – framförallt vissa av de bromerade flamskyddsmedlen – förbjudits och/eller fasats ut på marknaden. Men det förekommer fortfarande en rad typer av flamskyddsmedel som många studier anser är skadliga för hälsan.

Läs vidare

Read More
2014/03/20

Vad hormonstörande ämnen innebär för ditt barn

Som förälder har du säkert snappat upp hur media på sistone pratat extra mycket om förekomsten av giftiga kemikalier i vardagen och hur vi behöver minimera dessa.

Ett begrepp som ofta kommer upp är ‘hormonstörande ämnen’, i synnerhet kopplat till barn. Det kan vara ångestladdat att ta till sig information om sådant som kan skada ens barn, men det är oerhört viktigt och lyckligtvis kan du genom några snabba förändringar i din konsumtion verka för att kraftigt reducera skadliga kemikalier i ditt och dina barns vardag.

Läs vidare

Read More