Vedeldning

Trots att jag har varit engagerad kring giftiga kemikalier under flera års tid så hade jag inte förstått riktigt hur problematisk röken från vedeldning är.

I media talas det nästan uteslutande om hur vedeldning – förutom mysfaktorn – kan bidra till att minska energiförbrukningen i hemmet, men man utelämnar den omfattande problematiken med ohälsosamma, cancerogena ämnen som drabbar såväl de som eldar som de som bor i närheten.

Jag blev kontaktad av Mikael Sörensen, en kemist och pappa som är engagerad och kunnig i ämnet. Nedan följer ett gästinlägg där Mikael introducerar problematiken kring vedeldning. Det kommer sannolikt vara en stor ögonöppnare för väldigt många. Sprid gärna detta inlägg vidare till dina vänner och bekanta.

=====

Att oönskade hälsoskadliga ämnen kan finnas i leksaker och olika material har snart alla förstått. Vi vet också att det är farligt att röka och att andas in bilavgaser.

Både tobaken och bilavgaserna är organiskt material. Vid fullständig förbränning av organiskt material bildas endast osynlig och luktlös koldioxid och vattenånga. Men eftersom förbränningen aldrig är fullständig bildas även bl.a. polycykliska aromatiska kolväten, så kallade PAH:er. Detta är en grupp ämnen som är bland de mest cancerframkallande man känner till. Någon kanske har hört om dessa i bildäck. Just namnet aromatisk har ämnena fått på grund av sin doft.

Vad färre känner till är att dessa ämnen även bildas vid annan förbränning av organiskt material så som vid exempelvis vedeldning. Det är många som nu när det börjar bli mörkt och kallt tänder en varm och mysig brasa. Men vi vet också att röken varken är osynlig eller luktlös. Just det, där har vi de hälsoskadliga PAH:erna.

Ibland hävdas det att så farligt kan det väl inte vara, ”man har ju eldat i alla tider”. Det må vara sant, men det är ju inget argument för att det skulle vara hälsosamt. Idag känner vi till effekterna av dessa ämnen och man beräknar att ca 1000 människor dör varje år i förtid bara i Sverige på grund av utsläppen från vedeldning. Det kan jämföras med att ca 200 dör varje år i passiv rökning. Det är lika många som dör i trafiken.

Det är alltså 5 gånger fler som dör av utsläppen från vedeldningen! Med tanke på hur mycket vi gör för att människor inte ska exponeras för tobaksrök eller dö i trafiken, vore det inte rimligt att vi även fokuserar på vedeldningen?

Studier har visat att luften i en vedeldares hem kan vara lika förorenad som på en hårt trafikerad storstadsgata. Även omkringliggande hus drabbas givetvis.

Det kan alltså finnas skäl att tänka en gång extra innan du tänder brasan i hemmet, i skogen eller på förskolan nästa gång.

Mikael Sörensen
Kemist och pappa till Alma 2 år

Källor
– GP – Artikel om PAHer i inomhusluft hos eldare: ‘Så hälsofarlig är vedbrasan’ (2009)
IVL Swedish Environmental Research Institute – Rapport där det framgår att ca 1000 personer dör i förtid i Sverige pga utsläppen från vedeldning: ‘Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts in Sweden 2010’ (December 2014)

Bild: Matthias Ripp