De dolda toxinerna. Vi tror att de är ofarliga, men vad gömmer sig egentligen i våra vanligaste rengöringsprodukter?

Lina Paciello från den ekologiska städfirman Balanzen berättar om giftiga kemikalier som förekommer i våra rengöringsmedel.

 1. Ftalater – finns i diskmedel, doftspray och har även hittats i toalettpapper.
  Enligt lagstiftning, behöver företagen inte avslöja vad som finns i deras dofter, så du kommer inte att hitta ftalater på en etikett. Om du ser ordet “doft/parfym” på en etikett så finns en god chans att ftalater är närvarande.
   • Hälsorisk – exponering för ftalater sker främst genom inandning, det kan också ske genom hudkontakt med doftande tvålar. Ftalater är kända hormonstörande ämnen. Det gjordes en studie 2003, där män med högre ftalater i deras blod hade motsvarande sämre spermie produktion (studien utfördes av forskare från Centers for Disease Control and Prevention och Harvard School of Public Health).
 1. Triclosan & Quats – finns i de flesta flytande diskmedel, sköljmedel och produkter märkta “antibakteriellt”
   • Hälsorisk – Triclosan & Quats kan framkalla allergier och astma. De är hudirriterande och kan ge andningsbesvär. Vi vet också att de är farliga för vattenlevande organismer och att de inte bryts ner i våra reningsverk.
 1. 2-Butoxietanol – finns i fönsterputsspray, köksspray, badrumsspray och allrengöringsspray.
   • Hälsorisk – Förutom att orsaka halsont vid inandning, så vid höga nivåer av användande kan de också bidra till narkos, lungödem, och svåra lever – och njurskador.
 1. Natriumhydroxid – finns i ugnsrengöringsmedel.
   • Hälsorisk – Annars känd som lut, är natriumhydroxid extremt frätande. Om den rör vid huden eller i ögonen, kan det orsaka svåra brännskador. Inandning av natriumhydroxid kan orsaka ont i halsen som varar i dagar.

Detta är bara några av alla farliga kemikalier som finns i våra vanligaste rengöringsprodukter.

Vi på Balanzen vill skapa ett uppvaknande hos alla att se över vad ni använder där hemma och låt oss hjälpa er till en ekologisk hemstädning med bättre hälsa samt en hållbarare livsstil som resultat.