Som förälder har du säkert snappat upp hur media på sistone pratat extra mycket om förekomsten av giftiga kemikalier i vardagen och hur vi behöver minimera dessa.

Ett begrepp som ofta kommer upp är ‘hormonstörande ämnen’, i synnerhet kopplat till barn. Det kan vara ångestladdat att ta till sig information om sådant som kan skada ens barn, men det är oerhört viktigt och lyckligtvis kan du genom några snabba förändringar i din konsumtion verka för att kraftigt reducera skadliga kemikalier i ditt och dina barns vardag.

Vad är då hormonstörande ämnen?
Det är i de flesta fall syntetiskt framställda kemikalier som på olika sätt kan störa hormonsystemet, vilket i sin tur påverkar det mesta i människokroppen. Vanligt förekommande ämnen är bisfenol A (BPA), ftalater och flamskyddsmedel. Dessa kan finnas i väldigt många produkter som är en del av vår vardag – bekämpningsmedel på bananer, BPA i konservburkar, ftalater i plaster, flamskyddsmedel i babyskydd etc.

Varför är det extra viktigt att våra barn undviker hormonstörande ämnen?
Hormonsystemet är under uppbyggnad från fosterstadiet upp till 20-årsåldern och små barn är extra känsliga för effekterna av dessa ämnen. Det finns en långsiktighet i effekterna vilket innebär att exponering i tidig ålder kan leda till allvarliga livslånga problem som dyker upp längre fram i livet.

En annan aspekt av varför barn är extra känsliga är att de, jämfört med vuxna, äter, dricker och andas in mycket mer i förhållande till sin kroppsvikt. Exempelvis berättade Ethel Forsberg, författare av boken Makt, plast, gift & våra barn, att barn dricker 7 gånger mer än oss vuxna per kilo kroppsvikt.

Mycket ny kunskap har inhämtats bara under de senaste åren. Och vi lär oss fortlöpande alltmer om hur vanligt förekommande de hormonstörande ämnena tyvärr är respektive omfattningen av dess potentiellt allvarliga effekter. Det är därför viktigt att den nyvunna kunskapen sprids i samhället så att människor har relevant information att ta ställning till för att skydda sig själva och sina barn.

På vilket sätt kan dessa ämnen skada barn?
Det finns en lång rad skador som kan orsakas av hormonstörande ämnen. Negativ inverkan på hjärnans utveckling, ämnesomsättningen, reproduktionsförmågan och den mentala hälsan. Det kan leda till olika typer av beteendestörningar och koncentrationssvårigheter. Följden kan bli allvarliga sjukdomar såsom cancer, autism, ADHD, diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, depression etc. Vi saknar helt enkelt inte anledningar till att ta förekomsten av hormonstörande ämnen på fullaste allvar.

Hur kan exponeringen av hormonstörande ämnen begränsas?
Jag förstår att det här kan kännas stressande för dig som förälder. Jag har gått igenom känslor av stress och ångest också. Men det viktiga är att ta till sig kunskap och göra vissa förändringar i sin livsstil för att få till stånd en stor förbättring vad gäller att undvika skadliga kemikalier.

Istället för att se det som negativt laddat, rekommenderar jag att istället anamma ett nytt förhållningssätt. Som bonus kommer du inte enbart att skydda ditt barn utan du kommer också att visa omtanke för de människor som utsätts för ännu mer kemikalier i samband med produktionen av giftiga varor världen över. Inte desto mindre kommer de val som skyddar ditt barn också i förlängningen att vara bra för vår miljö på jorden.

Det här har inget som helst att göra med politisk partitillhörighet och därtill kommande kultur och livsstil – nej, en giftfri eller, kanske mer rättvisande, en giftminimerad livsstil är ett modernt och progressivt sätt att leva. Om du tar steget redan idag så kommer du fortfarande att tillhöra en minoritet i samhället. Men en snabbt växande minoritet. Tillsammans kan vi se till så att stora delar av näringslivet och samhället i stort kommer att behöva transformeras för att möjliggöra den giftfria/giftminimerade livsstil som vi vill ha och i slutändan kräver.

Så, nu till några praktiska tips som du kan ta tag i redan idag för att begränsa exponeringen av hormonstörande ämnen:

  • Köp ekologisk mat så långt som möjligt.
  • Undvik mat i konservburkar (numera finns de flesta produkter även i Tetra Pak-variant).
  • Förvara inte mat i plastburkar; välj andra material som glas eller metall.
  • Använd inte plastredskap vid matlagning. Låt inte ditt barn äta eller dricka ur produkter av plast. Det finns en rad alternativa, giftfria material att välja istället.
  • Köp miljömärkta kläder, företrädesvis gjorda av ekologiskt material.
  • Köp begagnade kläder; i och med att de tvättats många gånger så är chansen god att eventuella gifter helt eller till stor del tvättats bort. Obs! Undvik plasttryck. Det kan också finnas gifter i knappar och dragkedjor som inte kan tvättas bort varför det kan vara idé att inte köpa alltför gamla kläder – regleringen av skadliga ämnen har trots allt gått framåt över tid.
  • Tvätta alltid nyinköpta, framförallt icke-ekologiska, kläder 1-2 gånger innan användning.
  • Köp i övrigt miljömärkta produkter så långt som möjligt.
  • Undvik mjuka/halvmjuka plastleksaker; i synnerhet ska du INTE låta ditt barn leka med några plastleksaker överhuvudtaget som är äldre än från 2007; det var 2007 som den senaste EU-ledda skärpningen gjordes avseende leksakers innehåll av ftalater etc. Tyvärr måste du släppa på nostalgin kring din gamla smurf-samling och lägga undan eller kasta alla äldre plastleksaker. Under de senaste 20-30 åren har det skett flera omgångar av regleringar av skadliga ämnen i plastleksaker, så ju äldre de är desto giftigare kan de vara.
  • Låt inte ditt barn leka med leksaker som inte är leksaker; i synnerhet inte gammal elektronik såsom mobiltelefoner, tangentbord, datorer etc, som kan innehålla flamskyddsmedel, tungmetaller etc.

Det här var några tips på saker att tänka på. Det gäller att hitta en balans för vad som känns bra för dig och din familj – att starta smått så att det inte känns övermäktigt. Något som jag verkligen tycker att du ska prioritera är ekologisk mat; och i synnerhet frukt och grönt vars icke-ekologiska varianter kan innehålla mycket gifter.

Om du bara börjar följa några av punkterna ovan så kommer du att ha fått till stånd en snabb förändring i positiv riktning. Framöver kanske du upptäcker hur kul det faktiskt är att göra fräscha, kemikaliesmarta konsumtionsval och att du väljer att tänka på alltfler områden i din vardag att giftminimera.