Naturskyddsföreningen O-ekologiskt ekologiskt

I samband med att Naturskyddsföreningen lanserade kampanjen #byttilleko förra året så tog man bland annat fram en kortfilm som på ett övergripande plan förklarar skillnaden mellan o-ekologiskt och ekologiskt. Och om hur ekologiskt verkligen är logiskt.

Såsom att ett vanligt äpple kommer från en odling som har besprutats med gift ungefär tio gånger innan du stoppar äpplet i munnen.

Titta på filmen nedan och om du inte redan är medlem i Naturskyddsföreningen så bli medlem idag.

Det är oerhört viktigt att se holistiskt på sin konsumtion av ekologisk mat. Framförallt bidrar du till en bättre värld på tre sätt:

  1. HÄLSA / FAMILJ: Du ger dig själv och din familj mat som innehåller färre gifter och mer näring. Det är i synnerhet viktigt att gravida och små barn får i sig så få gifter som möjligt eftersom det kan ha en negativ inverkan på människans utveckling.
  2. HÄLSA / MILJÖ: Du bidrar till att användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket minskar i och med att du stödjer bönder som odlar ekologiskt, vilket i sin tur är gynnsamt för miljön.
  3. HÄLSA / MEDMÄNSKLIGHET: Du förbättrar hälsan hos de människor som jobbar på eller bor nära odlingar runtom i världen. Människor som jobbar på odlingar där det besprutas löper stor risk att råka ut för skador på hälsan. Det finns otaliga rapporter som visar på hur mödrar som jobbar på plantager fött kraftigt skadade/missbildade foster.

Argumenten för att välja ekologiskt är många och viktiga.

Ja, det finns en prisskillnad men vi kan inte fortsätta att betala för billigare mat som behandlats med gifter. Istället bör man snarare ställa om sin övriga konsumtion på ett sådant sätt att mer utrymme för matutgifter skapas.

Men jag förstår att det kan vara svårt att få till det i hushållsbudgeten eftersom det i en del fall är mycket stor prisskillnad mellan ekologiskt och o-ekologiskt. Då rekommenderar jag att man i första hand köper ekologisk frukt och ekologiska grönsaker i så hög grad som möjligt.