I samband med att jag upplevde gåvan av att min dotter Alicia föddes, så började en ny värld breda ut sig framför mig. Främst handlade det såklart om all den glädje som föräldraskapet utgör – en fantastisk känsla vars rymd jag inte ens hade förmått ana när vänner tidigare pratat med mig om sina barn.

Men mina ögon öppnades alltmer upp för sådant som inte bara kan skada oss vuxna utan än mer våra barn vars kroppar inte ges den ro de behöver för att utvecklas på ett så bra sätt som möjligt.

Det jag tänker på är vår kemikaliefyllda vardag. I stort sett allt vi köper och konsumerar innehåller olika typer av kemikalier.

Vårt hem och vår vardag omgärdas konstant av osynliga kemikalier som på olika sätt kan vara skadliga för oss människor. Det stora problemet är att de flesta produkter vi köper till olika grad läcker kemiska partiklar som vi antingen andas in, får i oss via det vi äter och dricker, eller som flyger runt i luften och sedan fastnar i damm på golvet.

På det golvet kryper våra små barn – de allra känsligaste människorna – och får i sig kemikalier genom inandning och det som de stoppar i munnen (dels direkt från dessa produkter, dels via dammpartiklar från golvet).

Det har gått så långt att man kunnat uppmäta att nyfödda bebisar har i snitt tvåhundra syntetiska kemikalier i sitt blod; bekämpningsmedel, industrikemikalier och flamskyddsmedel, som de fått i sig via modern.

Forskare och experter känner till hur en del av dessa ämnen kan påverka människor respektive miljön, men många andra har man fortfarande för lite kunskap om. Och det går inte heller att isolerat titta på en viss kemikalies effekt utifrån en viss dos eftersom vi utsätts för en oerhört omfattande kemikaliecocktail vars samlade effekt och konsekvenser på människan ingen har möjlighet att överblicka eller svara på.

Det skrivs idag alltmer om problemen med skadliga kemikalier och många organisationer driver initiativ med visionen om en giftfri vardag. Jag vill bidra till denna viktiga, växande rörelse genom att tillgängliggöra och pedagogisera kunskap samt ge handfasta tips och råd om hur du kan minska exponeringen av giftiga kemikalier för en mer hälsosam vardag för dig och dina barn.

Hör gärna av dig och dela med dig av dina tips och erfarenheter inom området så att vi tillsammans kan hjälpa varandra att uppnå en giftminimerad vardag.

Magnus Kähler
grundare av Kemikaliepappan