uppror för en giftfri vardag kemikalier hormonstörande ämnen

Jag vill lyfta fram goda initiativ som bidrar till att föra ut budskap om vikten av att begränsa vår exponering för giftiga kemikalier.

Ett sådant är Kemikalieupproret som skapades av Linda, Malin och Anna-Sofia i Karlstad, vilka också driver bloggen Kemikalier i Barns Vardag.

Läs nedan text från initiativtagarna som förklarar vad det går ut på. Jag hoppas att du vill gå med genom att skriva under upproret. Det är viktigt och det skickar en signal till beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt.

=====

Under de senaste årtiondena har mer än 100 000 nya kemikalier introducerats i våra miljöer, kemikalier som aldrig har funnits där tidigare. Vi utsätts därför dagligen för en mängd olika kemikalier, varav vissa av dessa misstänks vara skadliga för människa och djur. Speciellt är man bekymrad över vilken betydelse det har att exponera människor under viktiga utvecklingsskeden såsom fosterstadiet och spädbarnsåren.

Det är ftalater eller bisfenoler i plaster, det är bromerade flamskyddsmedel i stoppade möbler och elektronik, fluorkarboner i stek- och kokkärl med non-stickbeläggningar och bekämpningsmedel i maten. Och mycket mycket mer. En ännu opublicerad studie på drygt 2 000 gravida kvinnor i Värmland visar att ALLA har rester av dessa typer av ämnen i kroppen. Det betyder att alla utsätts för dem, oavsett de vill eller inte, även barnen innan de ens blivit födda.

Dessa kemikalier är ofta hormonstörande. De kan alltså interagera med våra hormonella system i kroppen. Därför fastnar inte heller dessa kemikalier i traditionella riskvärderingar som i princip går ut på att se efter hur hög dos någon vid enstaka tillfällen kan utsättas för utan att få en relativt omedelbar effekt. Hormoner verkar i mycket små halter och i riskvärderingarna ingår inte vilka effekter vi får av att konstant utsättas för mycket små halter. Effekterna kan vara astma, allergier, fetma, diabetes, försämrad spermakvalitet, missbildade könsorgan, beteendestörningar som autism och cancer i könsorganen.

Att vara förälder är en stor lycka. Men det är också att ständigt ha ansvar. Det moderna samhället är komplicerat och det är inte lätt för en förälder att hålla reda på alla faror och förutse alla risker. Det står inte på produkterna om eller vilka av dessa skadliga kemikalier som finns i eller på dem. De är också helt lagliga att ha i produkterna, även om det inte är helt ovanligt att gränsvärden överskrids där gränsvärden finns, exempelvis på leksaker och livsmedel.

Vi som startat kemikalieupproret skriver på bloggen Kemikalier i Barns Vardag. Vi vill inte vara med i samhällets kemikalieexperiment och labbråttor längre.

Vi vill:

 • Att Sverige går före i kemikalielagstiftningen och ser till att människors och barns hälsa skyddas på ett tillfredsställande sätt.
 • Att Sverige och dess politiker verkar för att påverka EUs lagstiftning för att den på ett tillfredsställande sätt skyddar människors hälsa. Genom bland annat:
  – Möjlighet att reglera grupper av kemikalier på samma gång (ex alla bisfenoler och inte enbart A, sedan S eller F efter ytterligare flera års forskning).
  – Att REACH ska gälla alla varor på den europeiska marknaden och inte enbart rena kemikalier och kemiska produkter. En vara från kina ska inte kunna innehålla en inom EU förbjuden kemikalie.
  – Att företag ska vara skyldiga att uppge om det finns hormonstörande, reproduktionstoxiska, bioackumulerande eller cancerogena ämnen i en vara, oavsett om ämnet finns med på kandidatlistan eller ej. Ingen ska behöva utsättas för skadliga kemikalier utan att kunna veta om det.
 • Att alla förskolor och daghem ska vara en giftfri miljö för barnen, utan hormonstörande ämnen och liknande.
 • Att alla förskolor och daghem ska servera ekologisk frukt och grönt för att inte utsätta barnen för bekämpningsmedelsrester.
 • Att alla Barnmorskemottagningar informerar gravida kvinnor om riskerna med bla hormonstörande kemikalier som ftalater och bisfenoler och vikten av att undvika dem även som gravid.
 • Att alla BVC-mottagningar tillsammans med säkerhetsinformationen (som handlar om fallolyckor, varma vätskor etc) även informerar om hermonstörande och reproduktionstoxiska kemikalier och hur man undviker dem.

SKRIV PÅ DU OCKSÅ – och se till att även din partner eller vän skriver på. Hjälp oss hjälpa dig!

Sprid gärna budskapet vidare genom att skriva ut och sätta upp vår poster och/eller skriva ut och dela ut våra flyers.

Vill ni komma i kontakt med oss kan ni nå oss på barnochkemikalier@gmail.com