gravid kvinna giftiga kemikalier giftfri graviditet

Under hela vår tid på en mödravårdscentral hos BB Stockholm, var det ingen som pratade med oss om risker med giftiga kemikalier under graviditeten utöver tobak och alkohol samt de rekommendationer som Livsmedelsverket ger kring konsumtion av exempelvis insjöfisk.

Studier visar på att gravida kvinnor utsätts för minst 43 kemikalier som man vet kan påverka fostrets utveckling. Det kan såväl leda till fosterskador vid födseln som bana vägen för allvarliga sjukdomar senare i livet, inte bara som barn utan även som vuxen.

Fosterstadiet är en skör period och de flesta olika typer av kemikalier som modern får i sig går också över till fostret.

Mot den bakgrunden så är det verkligen allvarligt att läkare och barnmorskor inom mödravården inte har tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa blivande föräldrar med att minska exponeringen för giftiga kemikalier under graviditeten.

Det är inte bara i Sverige som man brister inom det här området. Boston Globe skriver om att färre än 20% av berörda läkare i en amerikansk studie ställer frågor kring den gravida kvinnans exponering för dokumenterat giftiga kemikalier. Anledningen är att läkarna upplever en brist på kunskap.

Vården måste börja ta frågan mer på allvar. Man kan inte räkna med att gravida på egen hand ska tillgodogöra sig den här kunskapen.

Under vår graviditet så kände vi tyvärr inte till alls så mycket om det här med gifter och hur de kan skada fostret. Vi började sätta oss in i det på djupet först efter det att vår dotter föddes. Om vårt MVC hade tagit ett större ansvar ur ett vård- och hälsoperspektiv så hade vi kunnat göra många saker annorlunda.

Min rekommendation är att mödravården tillsammans med den gravida kvinnan vid ett av de första besöken på MVC gör en kartläggning av miljön hemma respektive på jobbet för att identifiera eventuella risker och diskutera möjligheter till förändring.

Det kan handla om matvanor och giftreducering genom att äta ekologiska frukter och grönsaker. Det kan handla om att begränsa användningen av plastprodukter i hemmet, i synnerhet i köket. Och om ämnen som kan vara bra att undvika i hudvårdsprodukter. Det är också bra att känna till risker med att vistas i miljöer där det renoveras. Vidare är det toppen om man kan planera sina inköp så att man under graviditeten kan minimera införskaffning av nya produkter som är behandlade med flamskyddsmedel och/eller andra impregneringsmedel som under lång tid frigör kemikalier ut i luften – exempel på det är bilar, möbler och elektronik.

Om man bara får rätt information vid ett tidigt skede av graviditeten så har man all möjlighet att på ett i många fall enkelt och smidigt sätt anpassa levnads- och konsumtionsmönster på ett sätt som främjar en hälsosam graviditet för såväl kvinnan som fostret.

Avslutningsvis vill jag rikta mig direkt till mödravården: Ni måste bli bättre på att informera och guida gravida kvinnor kring risker med giftiga kemikalier. Det måste ses som en naturlig del av ert uppdrag som ju handlar om att värna om moderns och fostrets hälsa.

Som inspiration vill jag tipsa om danska miljöstyrelsens fantastiska initiativ Klar til Storken. Jag ser fram emot att något liknande lanseras i Sverige. 🙂

Image: teza