Det råder sedan länge en polarisering mellan de som ser överhängande risker med strålning från trådlös teknik och de som kallar skeptiker för tokstollar eller foliehattar.

Men det intressanta som har hänt den senaste tiden är att alltfler människor placerar sig däremellan — man upplever att den ökande förekomsten av trådlös strålning i vardagen inte är helt utredd och man vidtar därför vissa försiktighetsåtgärder. Det kan ta sig olika uttryck — kanske sätter man mobilen på flygläge lite oftare eller stänger av den trådlösa routern nattetid.

Själv använder jag dator och mobil regelbundet, men använder ofta högtalartelefon, handsfree, flygläge, kabel framför wifi/trådlös router hemma etc. Jag utnyttjar tekniken till mycket, men har valt att gå på försiktighetsprincipen.

Frågan om strålningen i samhället är något som berör oss alla, men ändå råder det en stor brist på en ansvarsfull och respektfull dialog.

Det TED Talk som jag länkar till ovan är en fantastisk introduktion till frågan, som jag önskar att alla fick tillfälle att titta på.

Talaren Jeromy Johnson arbetade under många års tid i Silicon Valley fram tills han till slut fick hälsoproblem på grund av strålningen från trådlösa elmätare som var belägna i närheten av sovrummet.

Föredraget som hölls vid TEDxBerkley är ödmjukt, balanserat och kunskapsdrivet. Det här videoklippet är för alla — även dig som är skeptisk eller rentav övertygad om att den trådlösa tekniken är helt ofarlig för människan. Jeromy skulle blott för några år sedan själv ha tyckt att det var galet att tänka att den trådlösa tekniken kunde ha negativa hälsoeffekter. Den var en naturlig del av vardagen under hans tid i Silicon Valley.

Det här är det mest balanserade föredraget om trådlös strålning som jag har tagit del av. På Kemikaliepappan må jag ge uttryck för ståndpunkter som inte alla håller med om, men det ligger alltid i mitt intresse att vara så kunskapsdriven som möjligt. Jag vill inte slänga mig med saker som saknar substans. Sedan väljer jag hellre försiktighetsprincipen för att skydda människans och naturens hälsa framför bristande reglering när det finns forskning som påtalar problem.

Jeromy Johnson menar att lagstiftningen ligger långt efter trots att det finns tillräckligt med forskningsunderlag för att åtminstone vidta försiktighetsåtgärder när det gäller trådlös teknik. En väl etablerad ståndpunkt är att om mikrovågsstrålning inte värmer upp kroppen så kan det inte skada oss. Enligt Jeromy, finns det hundratals studier som menar på att det inte stämmer.

En bister verklighet är att näringslivets lobbying påverkar lagstiftarna. Vetenskapliga studier påverkas starkt av industrins finansiering.

Ett exempel för att bli konkret. En forskare vid University of Washington gick igenom några hundra studier kring biologiska effekter från mobilstrålning. Ca 50% av studierna påvisade negativa effekter medan övriga 50% inte fann några sådana samband. Den typen av split är inte i sig ovanlig inom ett visst forskningsområde.

Men det blir mer intressant när man ser vilka påtagliga skillnader det är mellan de studier som har finansierats av näringslivet och de som inte har det.

Wireless studier finansiering

Endast 32% av de studier som hade finansierats av industrin fann skadliga effekter av strålningen, medan 70% av den oberoende forskningen kom till sådana slutsatser.

Intressant, eller hur? Hur ska jag som lekman då känna tillit till de bedömningar som görs av exempelvis svenska Strålskyddsmyndigheten?

WHO, Världshälsoorganisationen, gick 2011 ut med perspektivet att trådlös teknik är möjligt cancerframkallande. Och nu finns det en lång rad forskare världen över som menar att strålningen högst sannolikt är cancerframkallande.

Jeromy Johnson avslutar föredraget med att ge praktiska tips på hur man enkelt kan reducera exponeringen för strålning idag.

Och han är optimistisk vad gäller möjligheten att lösa det här eskalerande problemet — han pekar på nya kompetenser som behöver tillföras de teams som utvecklar produkter innehållande trådlös teknik. När vi så småningom når en tipping point vad gäller konsumenters efterfrågan på säkrare produkter så tror han på att industrin kommer att börja utveckla teknologier som minimerar strålningen.

Dela gärna det här inlägget så att så många som möjligt får tillfälle att titta på TED-föredraget.