odla grönsaker i skolan trädgårdsodling barn skola

Det är inspirerande att läsa om Waldorf School of Cape Cod:s året-runt-program för ekologisk trädgårdsodling. I centrum står ett växthus av typen ‘hoop house’ och ett program där 6-8:e-klassare leder 1-5:e-klassare genom de olika stadierna av odling — från förberedelse och plantering till skörd av grödor som sedan tillagas av skolans kock.

Odlingen löper över alla årstider och den hålls igång under sommarloven genom ‘weekly Family Gardening sessions’. Då samlas familjer från respektive årskurs för att äta en måltid tillsammans och sedan jobba med odlingen.

Växthuset används inte bara för att odla växter utan även som ett klassrum för att utbilda barnen i trädgårdsodling. Och man alignar skolåret med odlingarna genom att sprida ut skördarna. Skolan har bland annat inspirerats av odlingsmetoder från Eliot Coleman som har skrivit böcker om att odla under fyra säsonger i Maine, USA. Exempelvis boken The Four Season Farm Gardener’s Cookbook.

Alla studenter på skolan är involverade i att odla det som sedan blir deras lunchmat. Men 3:e-klassarna får också i uppgift att ansvara för att lägga lunchresterna i skolans kompost. De har dels en så kallad tumbling composter, dels en vermicompost. Den sistnämnda använder sig av tusentals av röda maskar.

Personalen på Waldorf School of Cape Cod berättar om hur engagerade eleverna är av aktiviteterna kring att odla sin egen mat.

Jag tycker att det här programmet framstår som något väldigt livsbejakande och med säkerhet får det barnen att växa och ta med sig dessa kunskaper under resten av livet. I tider då en allt större del av befolkningen fastnar i ohälsosam kost så vore det på sin plats att alla skolor från tidig ålder lär ut både teori och praktik kring den mat som ger oss vitalitet och god energi.

Och om man tänker på debatten kring pedagogik och lärande, så behöver vi hitta en hållbar läroform som entusiasmerar eleverna. Istället för att oroa oss över huruvida barnen lär sig tillräckligt mycket teori (även om ämnen såsom språk, matematik etc naturligtvis är mycket viktigt att lära sig ) så borde fokus snarare ligga på det som skapar entusiasm, kreativitet och en vilja att omfamna och ta hand om livet.

Följande skriver en representant från skolan i Cape Cod om varför det är bra att lära barnen trädgårdsskötsel.

Why teach gardening?
To help children make good food choices? Yes.
To learn about botany? Yes.
To bring healthy exercise into the school day? Yes.
To give children an understanding of the work behind their food? Yes
To teach them how to grow their own food ? Yes.
But, most of all, let’s grow with children in order to fuel their natural enthusiasm for life.

Jag håller verkligen med om det resonemanget. Fördelarna med att lära barnen trädgårdsodling är många. Det aktiverar och inspirerar. Barnen får användning av sina kunskaper i andra ämnen såsom språk, matte etc applicerat i en praktisk vardags-kontext.

Tänk om vi kunde få se svenska skolor att på ett systematiskt sätt integrera odling i läroschemat. Det skulle kunna utgöra en språngbräda till framgång på alla möjliga plan — bättre mat för mer välmående elever, större social gemenskap barnen emellan både inom och mellan årskurser, samt en innerlig insikt och respekt för människans behov och miljöns villkor.

Om du tycker att detta vore en fantastisk idé att genomföra i den svenska skolan, dela gärna det här inlägget.