Materialism shopping varuhus mall

Materialism i betydelsen intresse för ägodelar kan ha två olika innebörder.

Vi har materialismen som gör att människor riskerar att bli slavar under sin shopping. Likt en narkoman söker man nästa ‘hit’ genom ett nytt inköp. Forskningen konkluderar att det största värdet vi får ut av att äga ofta frigörs innan själva köpet. Tanken och förväntningen om att äga en viss sak ger då större tillfredsställelse än när vi faktiskt har den i besittning.

En annan sida av materialismen är hur vi relaterar till ägandet av sakerna. Värdesätter vi de prylar som fyller våra hem?

Själv strävar jag efter att äga allt färre saker. Det betyder inte att jag nödvändigtvis söker minimalism som i ett enkelt leverne utan snarare att jag bara vill äga sådant som verkligen ger mig glädje i livet. Jag tänker noga igenom varje inköp, så inga impulsköp och helst inte heller på rea eftersom det då lätt blir att man gör kortsiktiga val på grund av lägre pris.

Självklart tror jag på att vi borde bli mindre materialistiska när det gäller att köpa saker — att lägga mer värde på upplevelser, att lägga mer värde på personlighet och innehåll snarare än att skapa upplevt egenvärde genom en ytlig varumärkesdriven identitet. Speciellt då köpen inte sällan representerar substitut för något annat som saknas.

Men när det gäller hur man hanterar ägandet av produkter så tror jag innerligt på mer materialism. Låt oss fokusera ägandet på saker som vi älskar. Saker som adderar värde till våra liv. Saker som vi därför faktiskt använder regelbundet. Saker som vi bryr oss om, som vi tar hand om och underhåller för att förlänga deras livslängd.

Låt oss bli mer materialistiska för att visa mer kärlek åt de saker vi noggrant har valt att äga.

Bild: Takashi Hososhima