vedbrasa rök kamin öppen spis giftiga partiklar miljöfarliga ohälsosamma

Som uppföljning till inlägget Vad alla borde känna till om vedeldning, så skulle jag vilja lyfta frågan om olika typer av kaminer.

Först och främst vill jag understryka magnituden vi pratar om. Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – konstaterar att vedeldningen troligen är lika hälsofarlig som bilavgaser. I Sverige står vedeldningen för runt hälften av utsläppen av farliga partiklar och cancerframkallande ämnen, den andra hälften kommer från trafiken.

Rök från vedeldning innehåller ett antal cancerframkallande ämnen, till exempel polyaromatiska kolväten (PAH) och bens(a)pyren. Och de farliga, ultrafina partiklarna är mycket små, mindre än en mikrometer, alltså en tusendels millimeter.

Vad gäller kaminer så är det helt klart så att äldre kaminer står för mer utsläpp. Därför är det viktigt att fler husägare uppgraderar till moderna, miljömärkta kaminer.

MEN som du kan se i infografiken längst upp så släpper även en Svanen-märkt kamin ut partiklar i nivån 260 PM 2,5 g / Gigajoule. Det är långt högre partikelutsläpp än vad som gäller för individuell oljeeldning, kolkraftverk, vedeldat kraftvärmeverk och naturgas. OBS! Uppgifterna är från Miljöstyrelsen 2005 så siffrorna kan ha förändrats sedan dess. Men mitt antagande är att proportionerna sinsemellan fortfarande är aktuella. 

Det visar på problematiken med miljömärkningar såsom Svanen som förvisso ställer högre krav på och förbättrar marknaden, men som ändå godkänner produkter som fortfarande inte är att anses som bra för miljö och människans hälsa.

Men så länge som människor vill elda ved i hemmet så är det såklart viktigt att man åtminstone ser till att installera en miljömärkt kamin.

Källor
– Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: ‘Vedeldning troligen lika hälsofarlig som bilavgaser’ (2010)
Miljöstyrelsen: ‘Hur mycket förorenar din kamin?’ (2005)

I ett nästa inlägg kommer jag att ge ett antal konkreta råd som den enskilda vedeldaren kan förhålla sig till för att bidra till att partikelutsläppen blir så låga som möjligt – vilket gagnar såväl eldaren själv som omgivningen runtomkring huset.