vedeldning mysig ohälsosam hälsoskadlig hälsofarlig giftig cancerframkallande hormonstörande

I senaste numret av Vi i Villa skrivs det om vedeldning i artikeln Vedeldning – mysigt eller hälsoskadligt?. Den småskaliga vedeldningen innebär enligt forskare och myndigheter ett betydande hälsoproblem. Trots det tycks kännedomen hos såväl vedeldare som deras grannar vara förvånansvärt låg.

Jag anser att det behöver folkbildas kring detta för att få till en beteendeförändring som sätter mer fokus på människans hälsa. Dels finns det många saker som man bör tänka på för att elda rätt så att förbränningen blir så bra som möjligt, dels bör alla känna till att det inte per automatik är en rättighet att elda i ett tätbebyggt bostadsområde — även om man har fått tillåtelse att installera en kamin.

Om vedeldningen innebär en olägenhet för grannar så får man helt enkelt inte elda om man inte via någon åtgärd lyckas få till en lösning på problemet. Det bästa är naturligtvis att i dialog grannar emellan hitta en ok lösning, men i brist på det ska man definitivt vända sig till kommunens miljöförvaltning.

Min hemkommuns riktlinjer är att man får elda max 2 gånger i veckan, någon timme per tillfälle — detta förutsatt att man eldar rätt enligt ett antal riktlinjer och att eldningen inte heller innebär en olägenhet för kringboende.

Röken från vedeldning innehåller cancerframkallande, hormonstörande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen varför olägenheten inte primärt handlar om att man har svårt för en viss typ av lukt (en raljerande kommentar som tycks vara vanlig) — nej, det handlar i högsta grad om hälsoskadliga ämnen som i stora mängder inte ska påtvingas människor inne i deras egna hem.

Det krävs en omfattande kunskapshöjning och attitydförändring i frågan — och jag välkomnar verkligen att Sveriges största tidning Vi i Villa valde att ta upp vedeldningen ur ett hälsoperspektiv.