virka virkade leksaker ekologiskt garn eko ull bomull

Vi kan säkert alla vara eniga i att även om förskolan och vi föräldrar kan bli bättre på att sortera ut de plastleksaker vilka innehåller ämnen som kan vara skadliga för barnen så måste vi också göra något åt själva mixen av leksaker.

Eftersom all plast omgärdas av en viss osäkerhet på grund av de olika tillsatsämnen som används så bör andelen leksaker i plast reduceras avsevärt till förmån för andra material såsom trä, rostfritt stål, bomull, ull etc.

Det som kan sätta käppar i hjulen för omställningen på förskolan kan vara ekonomiska skäl men kanske framförallt kunskapsluckor och bristande utbud hos nuvarande leverantörer till förskolan. Dessutom riskerar år av formella processer och riktlinjer att ha minskat utrymmet för kreativa idéer och pragmatism ute på kommunerna.

En typ av leksaker som jag tycker borde ges mycket större prioritet än i dagsläget är virkade föremål i ekologiska naturmaterial. Det kan handla om såväl stora som små figurer och de små barnen kommer med all säkerhet att bli väldigt förtjusta i dem. På bilden vid inläggets början finns två virkade hundvalpar som min dotter fick av min mamma. De fungerar fantastiskt bra som leksaker.

virkad glass glass-strut giftfria leksaker virkade leksaker ekologiska eko naturmaterial

Och här är exempelvis en virkad glass-strut av mönster från Drops Design. Visst kan ni se framför er att den skulle bli en stor hit hos barnen?

Genom ett nytillskott av ekologiska virkade figurer och föremål, så kan vi avlägsna en del av plastfigurerna som innehåller mer eller mindre bra syntetiska kemikalier och som omgärdas av en osäkerhet vad gäller dess effekter på barnens hälsa.

Kommunala tjänstemän respektive chefer på såväl kommunala som privata förskolor borde ta tillfället i akt att injicera en god dos kreativitet i arbetet med en giftfri förskola och börja tänka i nya banor. Annars finns risken att tiden går och att implementeringen av framtagna planer fortfarande inte har satt barnens hälsa tillräckligt mycket i fokus. Jag menar att när det gäller små barn så finns det inget utrymme för mediokra slutresultat. Gränsen för vad som anses vara möjligt måste tänjas. Och man måste påminna sig om att det handlar om en 2-årings hormonsystem snarare än ’fina ord’.

Jag skulle vilja föreslå en enkel idé till ett initiativ som är fullt genomförbart och som skulle kunna bidra till en reell förändring ute på förskolorna:

1. Kommunens ansvariga för förskoleverksamheten börjar med att centralt köpa in ekologiska garner och fyllnadsmaterial i ull, bomull etc. Här gäller det att ta uppdraget på allvar. Om vi ska giftminimera så ska vi undvika material som innehåller giftiga ämnen, så det måste vara ekologiska varor. Helst också miljömärkta/certifierade för att ytterligare säkerställa produkternas kvalitet och innehåll.

2. Kommunen tar sedan fram ett inspirationsmaterial med ett antal olika mönster till figurer och föremål som kan vara kul för barnen att leka med. Dessa är endast riktgivande och det finns utrymme för fler förslag längre fram.

3. Kommunen paketerar och kommunicerar ett projekt/initiativ som går ut på att det ska virkas giftfria leksaker till kommunens alla förskolor.

4. Via de enskilda förskolorna så söker man människor som vill vara med och virka för en giftfri förskola. Antingen söker man personer som gör det helt ideellt, eller så betalas en mindre, symbolisk summa för varje virkat föremål. Det finns sannolikt människor med talang för virkning bland förskolepersonal och bland föräldrar och mor-/farföräldrar till barnen. Och det finns säkert också de som gärna i samband med detta vill lära sig att virka eller återuppta virkningen efter en tids paus. Kanske kan kommunen erbjuda några tillfällen då grundläggande virkningstekniker läras ut? Och varför inte involvera mellanstadie- och högstadieskolor vars syslöjdselever skulle kunna få i uppgift att virka olika saker. Det är en fin tanke att de äldre barnen skulle virka leksaker åt förskolebarnen, eller hur?

5. En känsla av gemenskap uppstår från att man tillsammans gör något för den lokala kommunens barn, samtidigt som man också hyllar ett gammalt ädelt hantverk samt naturmaterialens unikitet. Ett värdeskapande och folkbildande projekt som för människor närmare varandra samtidigt som det är ett reellt bidrag till arbetet med att skapa en hälsosammare miljö för kommunens barn.

6. Den kommun som gör detta först kommer sannolikt att få mycket stor nationell (och även internationell) exponering i media och kan komma att utgöra en inspiration för andra kommuner som vill starta liknande initiativ.

Kom igen nu! Vi behöver nytänkande och pragmatism. Det här är fullt möjligt och fullt relevant som en del i ledet att introducera fler giftfria leksaker i förskolan och reducera vårt beroende av havet av plastleksaker.

Vem tar stafettpinnen först? Skriv och berätta så kan jag gärna blogga om ert initiativ.

Dela gärna detta inlägg i dina nätverk så ökar chansen att den här idén tas vidare. Tack! 🙂